Seksuaalisuudesta kertominen perheessä on sateenkaarinuorelle käännekohta

4.6.2018

Kuva: adamova1210, Pixabay.

Tutkijaryhmä seurasi sitä, miten ja kenelle LBGQ-sateenkaarinuoret kertoivat lähipiirissään seksuaalisuudestaan. LGBQ tarkoittaa seksuaalisesti lesbo, homoseksuaali, biseksuaali tai queer-suuntautuneita henkilöitä. Usein kokoomaan lisätään myös kirjain T, joka merkitsee transsukupuolisia henkilöitä. Laadulliseen tutkimukseen osallistui 22 nuorta.

Seksuaalisuudesta kertominen lapsuudenperheelle ja lähiomaisille on nuoren elämässä keskeinen hetki. Vanhempien reaktio voi olla shokki, epäusko, suru tai hylkääminen, joka joskus muuttuu hyväksynnäksi. Uudemmat tutkimukset korostavat LGBQ-nuorten vahvuuksia ja kestokykyä ennen niin vahvasti korostetun uhrin roolin sijaan. Kertominen voi pitää sisällään perustavaa laatua olevia vaikutuksia sateenkaarinuoren lapsuudenperheeseen.

Vanhemmat kantavat huolta lapsestaan, ja lapset kantavat ahdistusta ja masennusta vanhempiensa peloista ja reaktioista. Nuoret saavat paljon tukea sisaruksiltaan, joilla on tärkeä, positiivinen ja kannustava asema LGBQ-nuorten elämässä. Tutkimuksen sateenkaarinuoret kertoivat seksuaalisuudestaan ensimmäisenä äidilleen ja seuraavaksi sisarukselle. Aikaisemmissa tutkimuksissa veljien on nähty olevan sateenkaarinuorille vähemmän kannustavia kuin sisarten.

Sateenkaarinuoret kuvasivat enimmäkseen etäisiä välejä uusperheen jäseniin. Omat tädit, sedät ja serkut olivat luontevampia henkilöitä, joille kertoa ja joilta hakea sovitteluapua ja tukea. Luontevinta oli kertoa omille vanhemmille ja sisaruksille. Se, mikä esti kertomasta, oli torjutuksi tulemisen pelko. Kertomista edelsi se, että nuori koki ihmissuhteensa läheiseen ihmiseen tärkeäksi ja halusi hänen tietävän ja ymmärtävän. Puolet tutkituista kertoivat tädeilleen ja kertoivat saavansa tukea tädiltään. Sateenkaarinuori jätti joskus kertomatta isovanhemmilleen siksi, että nämä olivat vanhoja, tai siksi, että nuoret uskoivat vanhempiensa ja isovanhempiensa välien kärsivän.

Heli Vaaranen
Parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti

Lähde: Grafsky, E. et.al. (2018): Youth Disclosure of Sexual Orientation to Siblings and Extended Family. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science1/ 2018.