Seksuaaliterveysklinikka

Seksuaaliterveysklinikka edistää seksuaaliterveyttä, turvaa seksuaalioikeuksia, kehittää ja tarjoaa alan palveluja, sekä tekee tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Toiminta suuntautuu ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen julkisessa terveydenhuollossa kautta maan, sekä terveyskas­vatuksen määrän ja laadun parantamiseen. Seksuaaliterveyden edistämisessä huomioidaan miesten ja naisten ominaispiir­teet, sekä nuoret omana ryhmänään. Seksuaaliterveysklinikka osallistuu lähialueilla seksuaaliterveyden edistämishankkeisiin.

Seksuaaliterveysklinikalla toimivat Raha-automaattiyhdistyksen tuella Nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskus ja Poikien ja nuorten miesten keskus (ent. Miehen Aika). Vastaanottopalveluita tarjotaan molemmille sukupuolille, muun muassa seksuaaliterapiaa ja lääkäripalveluita, sekä seksuaalineuvontaa

Klinikalla tehdään seksuaaliterveyteen liittyvää kliinistä lääketutkimusta.

Netissä tarjotaan seksuaaliterveyspalveluita nuorille, naisille ja miehille.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisille (terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, lääkärit) tarjotaan mahdollisuus opiskella seksuaaliterveyteen liittyviä erityiskysymyksiä, lisäksi klinikka tarjoaa koulutus- ja konsultaatiopalveluita seksuaaliterveysasioissa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita otetaan opintojen loppuvaiheessa pitkille harjoittelujaksoille.