Näiltä sivuilta löytyy tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä elämänkaaressa. Vasemmalla valikossa on omat osiot lapsuuden seksuaalisuudesta, nuorille, aikuisille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden teemoja. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa kansainvälisestä seksuaaliterveyden edistämisestä, sekä seksologisesta tutkimuksesta.

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko hänen elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli, sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuus voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa, uskomuksissa ja suhteessa itseen ja toisiin.

Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat psykologiset, biologiset, kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, historialliset, uskonnolliset, taloudelliset ja henkiset tekijät (WHO:n määritelmän pohjalta).

Seksuaalisuus on ihmisen synnynnäinen kyky ja valmius reagoida psyykkisesti ja fyysisesti aistimuksiin ja virikkeisiin kokemalla mielihyvää ja valmius pyrkiä näihin kokemuksiin.