Pirjo Autti

Ammatti: työterveyspsykologi,erityistason paripsykoterapeutti

Osaamisalue: paripsykoterapia

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Koulutus: Psykologian maisteri Tampereen yliopisto 1998, työterveyshuollon erikoistuminen TTL 2007, erityistason paripsykoterapeuttikoulutus Väestöliitto 2014

Kela-pätevyys: Paripsykoterapia

Johanna Ervast

Ammatti: psykoterapeutti VET, seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Käännetään ongelmat tavoitteiksi, etsitään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja vallitseviin tilanteisiin sekä etsitään ja pyritään lisäämään asiakkaan voimavaroja. Yksilö-ja pariterapia, seksuaaliterapia.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: teologian maisteri 1999, erityistason psykoterapeutti 2008, vaativan eritysitason psykoterapeutti 2014, Seksuaaliterapeutti 2017

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia (Tällä hetkellä en voi ottaa uusia Kela-asiakkaita.)

Lotta Heiskanen

Ammatti: PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue: Mielenterveyden häiriöt, parisuhde- ja perheongelmat, kriisit. Pitkäkestoinen psykoterapia, lyhytterapia, yksittäiset käynnit ja konsultaatio. Integrativiinen psykoterapia, psykodynaaminen psykoterapia, mentalisaatioterapia, tunnekeskeinen pariterapia, kognitiviinen psykoterapia.

Yhdistän työssäni erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä. Pyrin löytämään yksilöllisesti sopivat keinot yhdessä sovittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Turvallinen, luottamuksellinen, tilaa antava ja hyväksyvä, mutta samalla ammatillinen ja rajat säilyttävä suhde asiakkaaseen on minulle terapian tekemisessä tärkeintä. Työskentelyäni ohjaavat tutkitut menetelmät - mutta yhtä tärkeänä pidän yksityisen ja ainutkertaisen kuulemista, pysähtymistä olemaan läsnä ihmisenä ihmiselle. 

Vastaanottokieli: suomi ja englanti

Kelapätevyys: aikuisten ja nuorten yksilöterapia sekä nuorten terapioiden vanhempain ohjaus

(Tällä hetkellä minulla ei ole valitettavasti tilaa uusille terapioille, vain yksittäiset neuvontakäynnit.)

 

 

Maaret Herkamaa

Koulutus: laaja-alaisen musiikkiterapeutin koulutus (SUMUKE-hyväksytty)

Osaamisalue: Yksilömusiikkiterapia; psyykkiset, fyysiset, neurologiset ja sosiaaliset ongelmat, elämänkriisit, tunnetyöskentely, AVH-kuntoutus, päihderiippuvuus, nuorten musiikkiterapia, ikäihmiset.

Haluan musiikin keinoin auttaa sinua ymmärtämään paremmin itseäsi ja muita ihmisiä sekä löytämään vastauksia mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin elämän kriisitilanteissa ja arjen haasteissa. Musiikkiterapiassa voit musiikkia kuunnellen, soittaen tai laulaen tutkiskella ajatuksiasi ja tunteitasi sekä käsitellä niitä kanssani turvallisessa ilmapiirissä. Tullaksesi musiikkiterapiaan et tarvitse musiikillista osaamista (soitto- tai laulutaitoa) tai musikaalisuutta. Keinoja liittyä musiikkiin on monia ja yhdessä löydämme niistä sinulle sopivimman. Musiikkiterapia sopii kaikille, ja erityisesti niille, joille puhuminen tai oikeiden sanojen löytyminen on vaikeaa.

Vastaanottokieli: suomi, englanti

Kelapätevyys: nuorten kuntoutuspsykoterapia

 

Henna Honkanen

Ammatti: Psykologi, PsM

Osaamisalue: Olen työskennellyt aikuispsykiatriassa  8 vuotta. Osaamisalueitani ovat mielenterveyden ongelmat ja elämänkriisit, skeematerapia (tunnelukkotyöskentely), itsemyötätunto, lääkkeettömät ahdingonsietokeinot, taitoharjoittelu tunne-elämän epävakauteen, tietoisuustaidot sekä vaikeiden tunteiden kanssa työskentely.  Tapaamiset kanssani voivat olla yksilö- ja parityöskentelyä tai ryhmämuotoisia.

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: Psykologian maisteri, laillistettu psykologi, kognitiivisen työotteen menetelmäkoulutus 2012-2014, skeematerapian toimipaikkakoulutus 2016-2017, useita lyhyempiä koulutuksia ja työnohjausta liittyen tunnesäätelytaitoihin, itsemyötätuntoon ja mielialahäiriöiden hoitomenetelmiin.

 

Anne Huolman

Ammatti: perheterapeutti, uusperheneuvoja

Osaamisalue: uusperheneuvonta, parisuhde-, ero- ja perheongelmat, elämänkriisit, lapsettomuus, erityisherkkyys, tunnetyöskentely, liike-elämän ja yrittäjyyden tuntemus

Työskentelyssäni minulle on tärkeää asiakkaan kohtaaminen, luottamuksen rakentuminen, asiakkaan kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja asiakkaan rinnalla kulkeminen. Työskentelyni tavoitteena on löytää yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja ja keinoja, jotka auttavat häntä eteenpäin elämänkriisi- tai muutoskohdissa sekä voimaan paremmin. Tehtävänäni on antaa asiakkaalle tietoa, tukea, työkaluja ja toivoa.

Uusperheneuvonta, yksilö-, pari- ja perheterapia, myös sateenkaariparit ja -perheet. Vastaanotolle voi tulla yksin, yhdessä puolison, kumppanin, ex-puolison, perheenjäsenen tai koko perheen kanssa.

Vastaanottokieli: suomi

 

Sirpa Härkälä

Ammatti: psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja

Osaaminen: Minulla on yli 20 vuoden kokemus terapiatyöstä nuorten ja aikuisten kanssa.Käytän työskentelyssäni aktiivisen, tutkivan ja voimavaroja tukevan keskustelun lisäksi myös kehollisia lähestymistapoja, mindfulnessia ja hengitysharjoituksia. Teen yksilö-ja pariterapiaa.

Lähestyn jokaista terapiasuhdetta asiakaslähtöisesti ja sinun tarpeittesi ja tavotteidesi pohjalta. Olen valmis sitoutumaan luottamukselliseen ja vuorovaikutukselliseen terapiasuhteeseen ajaksi, joka on sinulle tarpeellinen. Tavoitteeni on valita laajasta osaamisestani juuri sinulle sopivat menetelmät ja pyrkiä yhdessä kohti parempaa ja tasapainoisempaa elämää.

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: VTM, sosiaalityöntekijä, Psykodynaaminen erityistason kriisipsykoterapeutti, Ratkaisukeskeinen valmentaja, Mindfulness-ohjaaja, Täydennyskoulutus psykoanalyyttiseen pariterapiaan

Kela-pätevyys: Nuorten ja aikuisten psykoterapia, vanhempain ohjaus

 

Milja Ilkka

Ammatti: Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, EMDR-terapeutti

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia, seksuaaliterapia- ja neuvonta. Akuutit elämänkriisit ja traumat, työnohjaus

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: sairaanhoitaja (1995),seksuaalineuvoja (2005) Perheterapeutti ET (2010), Perheterapeutti VET (2012), Seksuaaliterapeutti (2015), EMDR 1&2(2017)

Kelan pätevyys: perheterapia

 

Heli Janhonen

Pätevyys: Ihminen tavattavissa –mentor, seksuaalineuvoja

Koulutus: Ihminen tavattavissa –mentor (4 v), lukuisia syventäviä koulutuksia terapia-alaan liittyen 

Kielet: suomi ja englanti

Ihminen tavattavissa –mentoroinnin ytimessä on yhteyden luominen, sekä ihmisessä että ihmisten välillä. Työskentelyäni ohjaa läsnäolo, rehellisyys ja kohtaaminen. Asiakkaitani ovat yksityishenkilöt, pariskunnat ja työyhteisöt. Lisäksi erikoisalueenani on tukea päihderiippuvuutta sairastavien läheisiä. Ajattelen, että ihminen on fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen  ja henkinen kokonaisuus, ja kestävä muutos syntyy näiden kaikkien tasojen löytämisestä ja tutkimisesta. 

Ihminen tavattavissa -mentorointi on  rinnalla kulkemista, läsnä olevaa kuuntelua ja keskustelua. Ihmisenä, ja samalla ammattilaisena, olemista toiselle ihmiselle. Työskentelyn aikana tuetaan mm. asiakkaan itsetuntemusta, eheytymistä, haitallisista uskomuksista ja toimintatavoista vapautumista, eteen tulevien kipukohtien kohtaamista ja tunteiden käsittelyä. Työskentelyn aikana käytän keskustelun lisäksi tilanteeseen sopivia kokemuksellisia menetelmiä.(ks liite)

 

Kuva: Merja Yeung

Solveig Karlsson

Ammatti: psykoterapeutti

Osaamisalue: Olen tehnyt pariterapiaa vuodesta 1984. Sen lisäksi on pitkäaikainen kokemus perheneuvola työstä. Vuodesta 2007 olen toiminut ammatinharjoittajana vakituisen työni ohella

Pääasiallinen viitekehys: Tunnekeskeinen pariterapia, jonka pätevyyden olen saanut 2013. (ICEEFT). Olen pätevöitynyt Tunnekeskeiseen pariterapiaan ja menetelmän työnohjaajaksi. Certified EFT Therapist and Supervisor. Menetelmä on kehitetty ja tutkittu Kanadassa. Viitekehys perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Yhdistän myös työhöni traumateorian viitekehystä josta olen suorittanut silmäliiketerapian molemmat tasot

Vastaanottokielet: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: Valt.kand. Valmistuin vaativan erityistason perheterapeutiksi 1998 (SMS) ja sain oikeuden käyttää Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen suojattua psykoterapeutin nimikettä 1995.

Elina Korhonen

Pätevyys: Seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja

Vastaanotot: seksuaaliterapia yksilöille ja pareille

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: VTM, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapia

Britt Krogell

Ammatti: Psykoterapeutti

Osaamisalue: Pitkä työkokemus perheterapeuttina perheneuvolassa ja myöhemmin lähes 10 vuotta pariterapeuttina pariterapiayksikössä.

Koulutus: Valt.kand, Erityistason perheterapiakoulutus, Pariterapian täydennyskoulutus, Syventävä tunnekeskeinen pariterapiakoulutus ( Core Skills )

Vastaanottokieli: Suomi, Ruotsi

Yrke:Psykoterapeut

Kunskapsområde: Lång erfarenhet som familjeterapeut på familjerådgivningsbyrå och senare närmare 10 år som parterapeut på en parterapienhet.

Utbildning:  Pol.kand, Familjeterapeut på specialnivå ( ÅA ), Fortbildning i parterapi,  Fördjupade kunskaper i emotionellt,  fokuserad parterapi ( Core Skills )

Språkalternativ: Svenska, Finska

 

Mika Lehtonen

Ammatti: Perhe-ja paripsykoterapeutti, seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia, seksuaaliterapia- ja neuvonta. Akuutit elämänkriisit (mm. ero, sairastuminen, äkilliset menetykset, seksuaalisuuteen liittyvät kriisit). Poikien ja miesten elämänhallintaan liittyvät asiat.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja (1992), Perheterapeutti ET (2001), Seksuaaliterapeutti (2006), Perheterapeutti VET (2012), Paripsykoterapeutti (2017)

 

 

Tuija Leinonen

Ammatti: Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia, kognitiivinen viitekehys yksilöterapiassa, seksuaaliterapia- ja neuvonta sekä työnohjaus

Vastaanottokielet: Suomi

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja (1995), Seksuaalineuvoja (2004), seksuaaliterapeutti (2006), Perhe -ja parisuhdepsykoterapeutti (2010), työnohjaaja STOry (2017) ja Kognitiivinen psykoterapeutti (2017-2020 valmis)

Kelapätevyys: Perheterapia ja vanhempainohjaus

Sari-Anne Loisa-Lindberg

Ammatti: Psykoterapeutti

Osaamisalue: Olen pitkään työskennellyt vaativissa ja vaihtelevissa tilanteissa olevien perheiden parissa. Laajalti moninaiseen vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä erotilanteeseen liittyvät haasteet ja niissä tukeminen ovat vahvuuttani. Saatat pohtia niin yksilöllisiä kuin perheen tai parisuhteen hyvinvointiin vaikuttavia, erilaisia asioita.

Mielenterveyden häiriöt ja uupumukseen, elämänhallintaan sekä työelämän vastuksiin liittyvät haasteet ovat myös osaamiseni alueita, joissa voit matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä.

Työtapani on tavoitteellista, yksilöä kunnioittavaa ja tilaisuuden tullen huumorillakin vahvistettua ihminen ihmiselle- ajatukseen perustuvaa ammatillista työskentelyä.

Vastaanotollani annan lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa sekä terapeuttisia keskusteluja.  Vastaanotolleni voit tulla yksin tai kumppanisi kanssa ja sovittaessa muunkinlaisella kokoonpanolla. Psykoterapiaa suomen kielellä, terapeuttinen ohjaus ja neuvonta myös englanniksi. Myös työnohjausta.

Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Oulun yliopisto), lasten ja aikuisten erovertaisryhmäohjaajan erilliset koulutukset, pohjakoulutus sosionomi (AMK)

Kelapätevyys: yksilöpsykoterapia tulossa (arvio 03-04/18)

Keijo Markova

Ammatti: psykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue:  Pari- ja yksilöterapia, lapsen tulon ja vanhemmuuden haasteet parisuhteelle, yksilön kasvun ja kehittymisen näkökulma, seksuaali- ja muiden riippuvuuksien terapia, erotyöskentely. Parityöskentelyssä viitekehyksenä Tunnekeskeinen pariterapia.

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Koulutus: psykologi, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Kela pätevyys: yksilö-, pari- ja perheterapia

Mirjami Mäkelä

Ammatti: psykologi
 
Osaamisalue: yksilö- ja perhetyö, parit
 
Vastaanottokielet: suomi, englanti
 
Koulutus: psykologian maisteri (1997), laillistettu psykologi

Teija Niemelä

Ammatti: Psykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti

Vastaanotto: Seksuaalisuuden kysymykset/ongelmat (yksilöt ja parit), seksuaalitraumat, pariterapia

Osaamisalue: yksilö- ja pariterapia, seksuaaliterapia, tunnekeskeinen terapia (perus- ja jatko-opinnot)

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: YTM, kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti (VET/kouluttaja), integratiivinen paripsykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti (Väestöliiton koulutus)

Kela-pätevyys: yksilö- ja paripsykoterapia

Kari Nieminen

Ammatti: : psykologi, tuomioistuinsovittelun asiantuntija lapsiasioissa

Vastaanotto: Lapsiasioiden sovittelu auttaa perheitä tilanteessa, jolloin toistuvat ristiriidat kuormittavat perheenjäsenten hyvinvointia. Sovittelussa voidaan keskittyä vanhempien tai vanhemman ja lapsen välisiin konflikteihin.

Erotilanteessa tai eron jälkeen haasteeksi nousee usein lapsen asioista sopiminen kuten tapaamiset, asuminen ja huolto sekä yhteistyövanhemmuuden kysymykset. Vanhemman ja lapsen välisiä konflikteja syntyy puolestaan usein arkirytmin ja sääntöjen noudattamisessa, ruutuaikaan tai kouluasioiden hoitoon liittyvissä kysymyksissä.
Tällaisissa riita-asioissa asianosaiset tarvitsevat turvallisen ja rakentavan tilaisuuden tulla kuulluksi ja kohdatuksi pohtivassa ja myönteisessä ilmapiirissä. Lapsiasioiden sovittelu antaa vanhemmille konkreettisia välineitä ja keinoja kohdata ristiriitatilanteita perhesuhteissa. Asioissa eteenpäin pääseminen rauhoittaa perhesuhteita ja auttaa keskittymään toimivaan arkeen.

Koulutus: Psykologian maisteri, perheneuvolan erikoistumiskoulutus, asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu lapsiasioissa-koulutus.

 

 

Sanna Nojonen

Ammatti: Psykoterapeutti, Mindfulness-ohjaaja

Osaamisalue: Yksilöterapia Ratkaisukeskeinen/integratiivinen lähestymistapa. Yksittäiset käynnit, lyhyet ja pidempikestoiset terapiat.

Erityisosaamiseni painottuu naisiin, perheisiin, lapsettomuuteen, traumaan, kriisiin, suruun ja pelkoihin. Omaan pitkän kokemuksen synnytyspelon ja -trauman sekä muiden erityisten raskauteen liittyvien psyykkisten tuen tarpeiden ja kriisien parissa. Ohjaan myös synnytyspelkoisten odottajien ryhmiä.

Työskentelytapani on ihmistä kunnioittava ja arvostava.  Lähden työskentelyssäni liikkeelle yksilöllisestä maailmasta käsin käyttäen erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä.

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: Ratkaisukeskeinen/integratiivinen psykoterapeutti (ET) 2014, kätilö/sairaanhoitaja (AMK) 2005, Mindfulness-ohjaaja CMF® 2017

Kela -pätevyys: aikuisten yksilöpsykoterapia

Kotisivut: toivonpesa.fi

Mikaela Nyholm

Ammatti: Fil.kand. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Diplomoitu Coach, Pedagooginen valmentaja

Osaamisalue: Yksilö- ja pariterapia, sekä nuoret että aikuiset.

Elämän kriisitilanteet (kuten läheisen kuolema, avioero, taloudelliset ongelmat jne) , uupuminen,  syömishäiriöt, läheisriippuvuus, nuoren aikuisen elämänhallinta ja parisuhdeongelmat. Ratkaisukeskeisesti ja holistisesti lähestymme yhdessä elämän haasteita. Asiakkaan omat voimavarat ovat keskeinen osa terapiaa. Tärkeintä terapiasessiossa on aito empaattinen kohtaaminen jossa katsomme kokokonaiskuvaa ja luomme mahdollisuuuksia ongelman ratkaisuihin.

Mitt förhållningssätt i terapiarbetet är ett ärligt, öppet och fördomsfritt bemötande där klientens egna resurser är i fokus. 

Lösningsfokuserad terapi lämpar sig för problematik i livskriser(som exempelvis skilsmässa, dödsfall, ekonomiska svårigheter), utmattning,  ätstörningar, när- och medberoende, livshanteringsfrågor hos den unga vuxna och vuxna,  samt svårigheter och utmaningar i parförhållandet.

In solution focused therapy we mainly discover and work with our own resources and strengths in making progress and solving problems like life crisis, life management (both youth and adults), eating disorders, relationship problems, codependency and stress. 

Through genuine, holistic  treatment and meeting we work together to find tools for solutions.

Ulla Oksala

Ammatti: psykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: yksilö- ja pariterapia, seksuaaliterapia. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja pariterapiaa teen tunnekeskeisellä työotteella.

Akuutit elämänkriisit, parisuhteeseen liittyvät kysymykset ja oman henkilökohtaisen elämän pohtiminen, suuttumuksen hallinta. Seksuaalisuus ja siihen liittyvät kysymykset (esim. sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden moninaisuus, addiktiot, haluttomuus, haluttomuuden eritahtisuus parisuhteessa). Myös miesten elämään liittyvät haasteet kuuluvat osaamisaluueseeni pitkän työkokemukseni kautta. Työssani hyödynnän myös luovia menetelmiä (esim. kirjoittaminen, musiikki keskustelun tukena) ja kehollisia menetelmiä (esim.  kehon tuntemusten tunnistaminen).

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: erityistason psykoterapeutti (2011), seksuaaliterapeutti (2017), seksuaalineuvojakoulutus (päättyy 05/18). Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus EFT (2016).  Pohjakoulutukseltani olen lastenhoitaja, sosionomi (AMK), musiikkiterapeutti, filosofian maisteri.

Kelan pätevyys: aikuisten ja nuorten yksilöterapia sekä nuorten terapioiden vanhempain ohjaus. 

 

Ria-Maria Oksman

Ammatti: ET psykoterapeutti 

Osaamisalue: Asiakaslähtöinen työskentely aktiivisella työotteella. Kokemusta yksilö- , pari- ja perhetyöskentelystä. Kokemus tarkoittaa mm. seuraavia asioita: yksilökysymysten pohtimista, lähisuhdeväkivaltatyötä, parisuhteen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vanhemmuuden kysymyksiä, elämänmuutoksien ja ylisukupolvisten teemojen käsittelyä. Vauvaperhetyön kokemusta on myös. 

Koulutus: FM Turun yliopistosta 1996,  ET psykoterapeutti perheterapian ratkaisukeskeinen ja systeeminen painotus 2012, Seksuaalikasvatuksen opintoja 2011-2012, Integratiivisia yksilöpsykoterapian opintoja vuoden verran 2013. Lisäksi useita lyhyitä koulutuksia mm seuraavista aiheista: Lyhytterapeuttinen työskentely, mentalisaatio, varhainen vuorovaikutus. Tällä hetkellä olen sovittelijakoulutuksessa

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Kelapätevyys: perheterapia

 

 

Jonna Pietikäinen

Ammatti: Seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Voit tulla vastaanotolleni yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa kaikissa seksuaalisuuden kysymyksissä ja haasteissa. Erityisosaamisalueena raskauden, imetyksen ja synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus sekä pikkulapsiaika. 

Koulutus: seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja, kätilö/sairaanhoitaja (AMK), Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

Vastaanottokieli: suomi, englanti

Kotisivut: jonnapietikainen.com

 

Sirpa Pitkäniitty

Ammatti: psykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue: Paripsykoterapia, perhepsykoterapia, työnohjaus, sovittelutyöskentely. Vanhemmuuden ohjaus- ja neuvonta keskustelut, eroauttaminen, supportiviset keskustelut omaan elämään liittyvistä asioista. Vastaanotolleni voi tulla yksin, kumppanin kanssa tai perheenä.

Lähestymistapani työskentelyssäni on voimavaraistumiseen tähtäävä ja tarkastelen asioita kokonaisvaltaisesti. Olen tehnyt töitä niin eri ikäisten kuin erilaisissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa. Ansioluettelo ja tarkempi työhistoria on löydettävissä Linked In -sivustolta.

Vastaanottokielet: suomi,  englanti (pääosin ohjaus- ja neuvonta)

Koulutus: Seksuaalineuvoja koulutuksessa (valmistum. 2019), asiantuntija tuomioistuinsovitteluissa lapsiasioissa (follo -sovittelu), Paripsykoterapiakoulutus ( 2014), Perheterapiakoulutus ( 2012), oikeuspsykologian opinnot  (2008), Psykologian Maisteri (2002)

KELA -pätevyys:  Pariterapia, perheterapia, vanhempainohjaus

Marja Rihu

Ammatti: Psykoterapeutti

Osaamisalue: Pari-ja perheterapia, perehtyneisyys varsinkin tunnekeskeiseen (EFT) pariterapiaan sekä lyhytkestoinen, tukea antava yksilöterapia

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Sosiaalityöntekijä, erityistason perheterapiakoulutus, Väestöliiton pariterapiakoulutus sekä tunnekeskeisen pariterapian koulutus

Päivi Rinne

Ammatti: Psykoterapeutti, perheterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), sosiaalikasvattaja

Vastaanotot: pariterapia, paripsykoterapia, seksuaaliterapia, yksilöterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus sosiaalialan ja terveysalan henkilöstölle

Osaamisalue: Terapiassa keskustellaan asiakkaan / asiakkaiden tilanteesta ja ajankohtaisista vaikeuksista ja pyritään yhdessä etsimään niihin vastauksia ja ratkaisuja. Asiakkaana on koko perhe tai mukana voi olla osa perheenjäsenistä. Terapioissa voidaan keskustella mm. perheen sisäisissä vuorovaikutus ja kommunikaatio-ongelmissa, parisuhdevaikeuksissa ja kriiseissä, vanhemmuuden tukeminen lasten eri kehitysvaiheissa, perheen erilaisten pulma- ja muutostilanteiden yhteydessä ja seksuaalielämään liittyvät vaikeudet.

Kelan pätevyys: paripsykoterapia

Jonna Räisänen

Ammatti: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Osaamisalueet: Seksuaalisuus, haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan, seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen, häpeän, riittämättömyyden, syyllisyyden ja muut vaativat tunteet. Oman kehon hyväksymisen vaikeudet, itsetuntoon liittyvät kysymykset, läheisyyteen liittyvä ahdistus, rinnakkaissuhteet ja uskottomuus. Seksuaalisten toimintojen häiriöt (mm. kiihottumis-,erektio-,siemensyöksy-tai orgasmiongelmat sekä yhdyntäkivut), suorituspaineet. Omaan seksuaali-ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä hämmennys. Raskauden, synnytyksen, imetyksen ja vauva-ajan vaikutus seksuaalisuudelle ja parisuhteelle, pikkulapsiperheen ja vanhemmuuden haasteet, kommunikaatioon ja läheisyyteen liittyvät kysymykset parisuhteessa. Suru ja yllättävät muutokset elämässä. 

Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa.

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu seksuaalineuvoja, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

 

Eriikka Sailo

Ammatti: Seksuaaliterapeutti

Vastaanotollani käsiteltäviä asioita ovat mm. Seksuaaliset  addiktiot, esim. jos pornon katselu alkaa häiritä parisuhdetta ja arkea. Seksuaalisen halun puute tai halujen eriparisuus. Seksuaalinen moninaisuus, oman seksuaali-identiteetin löytäminen.Toiminnalliset häiriöt (esim.erektio-ongelmat tai limakalvojen kuivuus), joita voi esiintyä sairauksien kuten eturauhas- tai rintasyövän hoitojen aikana ja jälkeen. Olen perehtynyt rintasyövän kokeneiden naisten ja parien hoitamiseen ja lapsettomuushoitojen vaikutuksiin parisuhteessa.

Parikäynneillä voidaan käsitellä parisuhteen kriisejä sekä haasteita. Käytän tunnekeskeisen pariterapian menetelmiä parien kanssa työskennellessäni.

Vastaanottokieli: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: kätilö, terveydenhoitaja, kipusairaanhoitaja, työterveyshoitaja, pari- ja seksuaaliterapeutti, Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot (EFT)

kotisivut: www.eriikkasailo.com

Anna Salmi

Ammatti: Laillistettu psykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue: Mielenterveyden ongelmat: lyhyet- ja pidempikestoiset yksilöterapiat, parisuhteen kriisit ja kommunikaation ongelmat. Korostan työssäni hyvää yhteistyösuhdetta ja tasapuolisuutta. Teen pariterapiaa tunnekeskeisellä otteella, mutta myös psykodynaamisesta viitekehyksestä katsoen. Olen tehnyt pitkään töitä perheiden ja parien kanssa, ensin perheneuvolassa ja sittemmin Väestöliiton parisuhdekeskuksessa.

Koulutus: Psykologian maisteri (Helsingin yliopisto 2003), Kasvatus ja perheneuvolan erikoistumiskoulutus 2005, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT), Psykoterapeutti/ kuvataideterapeutti

Kelan pätevyys: Yksilöterapia, ryhmät

Tarja Santalahti

Ammatti: Psykoterapeutti, kliininen seksologi

Osaamisalue: Yksilö- ja pariterapia seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Yksilöpsykoterapia kongnitiivisen psykoterapian viitekehyksestä

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykoterapeutti, kliininen seksologi

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia

Pirjo Savikurki

Ammatti: Psykoterapeutti (ET)

Osaamisalue: : Pari- ja perheterapia. Minulla on pitkä kokemus perheiden kanssa tehtävästä työstä, mm. perheneuvola ja pariterapia. Viime vuodet olen tehnyt pariterapia ja perehtynyt siinä tunnekeskeiseen viitekehykseen.

Vastaanottokieli: Suomi

Koulutus: fil.maist. (kasvatustiede), sos.työntekijä (pätevöitynyt), työnohjaaja, Valviran laillistama psykoterapeutti (voimavarakeskeinen viitekehys), tunnekeskeinen pariterapia (EFT) sekä Väestöliiton paripsykoterapian intensiivikoulutus.

Riikka Stjerna

Ammatti: Seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Tunnekeskeisessä pariterapiassa työskentelen mielelläni erilaisten parien kanssa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu kiintymyssuhdeteroriaan ja pyrin luomaan turvallisen kiintymyssuhteen parin välille. Tutkimukset osoittavat, että terapian jälkeen muutos on suhteellisen pysyvä. 

Pidän myös parisuhteen huollon näkökulmasta tunnekeskeisiä parisuhdeviikonloppuja sekä pidempiä kursseja. Kurssit perustuvat tunnekeskeiseen pariterapiaan ja kurssilla tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta ja sen taustalla olevia tunteita pienten luentojen, paritehtävien ja yhteisten keskustelujen muodossa. Minulle tärkeää on, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena, kuin on. Jokainen saa olla mitä haluaa, tehdä mistä tykkää. Saa olla juuri oma itsensä. Tästä näkökulmasta, ketään tuomitsematta, kenenkään haluja tai tarpeita ohittamatta, teen myös seksuaaliterapiaa. 

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: Tunnekeskeisen parisuhdekurssin ohjaaja, Tunnekeskeisen parisuhdeterapian perusopinnot (EFT), Seksuaaliterapeutti, Seksuaalineuvoja, Terveydenhoitaja AMK

Tarja Södergård

Ammatti: Psykoterapeutti, sosionomi

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia. Akuutit elämänkriisit mm. ero, menetykset, läheisen itsemurha, sairaudet, rikoksen uhri, rikosseuraamus, vammautuminen, elämänhallintaan liittyvät asiat, päihderiippuvuudet.  Työkokemukseni on laaja ja pitkä sosiaalialalta, olen työskennellyt yli 25 vuotta haastavissa elämäntilanteissa olevien perheiden kanssa. Työkokemusta minulta löytyy mm. kehitysvammahuollon, lastensuojelun, päihdehuollon sekä kriminaalihuollon alueilta. Työssäni olen saanut lisäosaamista mm. ADHD, Asperger, kehitysvamman sekä erilaisten fyysisten vammojen mukanaan tuomien haasteiden kanssa elämisestä sekä rikoksen ja sitä seuraavan rikosseuraamuksen vaikutuksista läheisiin ja perheeseen. Olen lisäkouluttautunut traumoihin sekä vakauttavaan hoitoon.

Olen terapeuttina keskusteleva, monipuolisia menetelmiä käyttävä.  Tapaamisessa käytän keskustelun lisäksi tarvittaessa apuna myös hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Työskentelyn lähtökohtana on voimavarojen lisääminen, eheytyminen, tunteiden kohtaaminen sekä erilaisten omien toimintamallien tiedostaminen. Työskentelyn tavoitteena on sinun/ teidän elämän vapautuminen liiallisista tunnetaakoista.  Pariterapiassa viitekehykseni on integratiivinen.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Perheterapeutti ET, Vakauttava hoito perheterapiassa, Traumat, kriisit ja niiden hoito, Paripsykoterapeutti

Kela pätevyys: Perheterapia, pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit

 

Anna-Kaisa Tanska

Ammatti: Psykoterapeutti (YET)

Osaamisalue: Saat minusta myötätuntoisen ja elämänmyönteisen matkakumppanin, joka kulkee mieluummin vierelläsi tai tukee kulkuasi takaa, kuin touhuaa edessä. Ajattelen ihmisestä kokonaisvaltaisesti - kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Olen syventänyt osaamistani musiikkiterapian aineopinnoilla. Käytän musiikkia työssäni osana verbaalia psykoterapiaa. Oleellinen osa työtäni on myös silmänliiketerapia, eli EMDR. EMDR:n myötä ymmärrykseni traumoista ja niiden vaikutuksesta ihmiseen on syventynyt.

Ratkaisukeskeinen tapa lähestyä haasteita on hyvin käytännönläheinen ja luova. Se haastaa myös Sinut miettimään, miten parhaiten voisit olla oma itsesi ja nyt.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykoterapeutti (YET), sairaanhoitaja, diakonissa

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia

Minna Tuominen

Ammatti: Paripsykoterapeutti ET

Osaamisalue: Parisuhteen kriisit ja vuorovaikutusvaikeudet, niiden kartoittaminen ja selvittäminen, perehtynyt tunnekeskeiseen pariterapiaan. Erikoistunut tahattoman lapsettomuuden vaikutuksiin parisuhteessa.

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: Integratiivinen paripsykoterapiakoulutus, TM, sosiaalikasvattaja, tarinateatteriohjaaja, parisuhdekurssien ohjaaja

 

Kirsi Törmi

(Vastaanotto 10.1.2018 eteenpäin)

Ammatti: hahmoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti, TRE-ohjaaja, Ihminen tavattavissa mentor, työnohjaajaharjoittelija

Osaamisalue: yksilö-, pari- ja ryhmäterapia, työnohjaukset ja TRE-ohjaukset yksilöille ja ryhmille. Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin: itsetunto ja -arvostus, häpeän työstäminen, läheisriippuvuus ja uhriutuminen (esim. päihderiippuvaisten läheiset, väkivaltaisessa suhteissa elävät), stressi, kehityksellinen trauma ja uupumus. Erityisosaamistani on keho-orientoituneisuus sekä autonomisen hermoston huomioiminen osana toipumisprosessia.

Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt -hetkessä. Hahmoterapia toteutuu puheen ohella tarvittaessa myös kokemuksellisten menetelmien avulla. Hahmoterapian ytimessä on asiakkaan ja terapeutin välinen kokonaisvaltainen, arvostava ja ainutlaatuinen dialogi. Käymäni 4-vuotinen koulutusohjelma on EAP:n (European Assosiation of Psychotherapy) ja EAGT:n (European Assosiation of Gestalt Therapy) validoima ja sitoudun ko. järjestöjen sekä Suomen Hahmoterapiayhdistyksen eettisiin sääntöihin. Työnohjaajakoulutukseni nojaa voimavarakeskeiseen ja dialogiseen viitekehykseen, taustalla vaikuttaa vahvasti mm. Jaakko Seikkulan ”Avoin dialogi” hoitomalli.

Koulutus: hahmoterapeutti/ Clinical Gestalt Psychotherapist (Gestalt Institute of Scandinavia, Tanska), pari- ja seksuaaliterapeutti (Metodi Team), Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT), TRE-ohjaaja ja mentor, Ihminen tavattavissa mentor, Työnohjaajakoulutus (Dialogic Oy), Tanssitaiteen tohtori (Taideyliopisto)

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Kotisivut: www.mentormi.fi

Heli Vaaranen

Ammatti: psykoterapeutti

Osaamisalue: Tutkimuspohjainen sekä ratkaisukeskeinen yksilö-ja pariterapeuttinen lähestymistapa. Käännetään ongelmat tavoitteiksi, etsitään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja vallitseviin tilanteisiin ja vahvistetaan asiakkaiden omia ratkaisukeinoja.Tutkimustieto auttaa löytämään uusia toimivia malleja ongelmien ratkaisemiseksi. Neuvontaa sovinnolliseen eroon, erosta kertomiseen lapsille ja lasten luona pidosta sopimiseen.

Vastaanottokielet: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2008. Useita tunnekeskeiseen teporiaan pohjaavia yksilö-ja pariterapian kursseja. Väitellyt tohtori 2004, post doc-tutkimus parisuhteista 2007. Suomen pariterapiayhdistyksen jäsen.

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia

Sini Vehkaoja

Ammatti: psykologi, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapiakoulutuksessa

Osaamisalueet:  Psykologinen keskusteluapu, ohjaus ja neuvonta eri elämäntilanteissa. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Traumafokusoitu terapia (Tf-Cbt), esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset, mutta myös muunlaiset kriisit ja traumat. Myös lasten ja nuorten traumafokusoitu terapia. Oikeuspsykologia. Lasten/nuorten ja perheiden tukeminen rikosprosessissa.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykologian maisteri (2009), Seksuaalineuvoja (2011), Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-Cbt) -hoitomallin koulutus (2014), Seksuaaliterapiakoulutuksessa (Väestöliitto, valmistuminen syksyllä 2018)

Lotta Vihriälä

Ammatti: Hahmoterapeutti, seksuaaliterapeutti

Osaamisalueet: Työskentelen yksilöiden, parien ja ryhmien kanssa, ja minulta voi varata aikoja myös seksuaaliterapiakäynneille. I am happy to work in English, both with couples and individual clients.

Työskentelytapani nojaa gestalt- eli hahmoterapiaan: tutkin maailmaa, nykyhetkeä ja menneisyyden keskeneräisiä asioita kanssasi. Hahmoterapian avulla voit vahvistaa yhteyttä itseesi ja kumppaniisi kasvattamalla tietoisuutta toimintatavoistasi, tunteistasi ja tarpeistasi. Hahmoterapiassa parisuhteen dynamiikka, ongelmat ja toiveet saavat tulla näkyviksi ja voitte työstää niitä haluamaanne suuntaan. Uskon läsnäolon, aidon kohtaamisen ja kontaktin voimaan. Kokemukseni on, että kaikesta voi selvitä, ja että elämän kivut ja surut on tehty jaettaviksi. 

Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin: elämänmuutokset ja kriisit, ihmissuhdeongelmat, erillisyys ja yhteys parisuhteessa, seksuaalisuus, häpeä, läheisyyden pelko, kehon ja mielen yhteys, näkyväksi tuleminen, masennus ja ahdistus, työuupumus, maahanmuutto ja monikulttuurisuus.

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Koulutus: Hahmoterapeutti / Clinical Gestalt Psychotherapist (http://gis-international.dk, Tanska), pari- ja seksuaaliterapian täydennyskoulutus (Metodi Team, Helsinki), psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op (Helsingin yliopiston Avoin yliopisto), valtiotieteiden maisteri VTM (Helsingin yliopisto

 

 

 

Kari Väisänen

Ammatti: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti

Koulutus: Paripsykoterapian täydennyskoulutus, Perheterapeuttisen yksilöterapian täydennyskoulutus,  Toimiva lapsi ja perhe –koulutus, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

Osaamisalue: Minulla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus terapeuttisesta työstä erilaisissa mielenterveyspalveluissa niin pariskuntien, perheiden kuin yksilöasiakkaidenkin kanssa. Viime vuodet olen keskittynyt työssäni erityisesti paripsykoterapiaan ja perheterapeuttiseen yksilöterapiaan. Olen erityistason perheterapeutti ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen sosiaalipsykologi ja sosiaalityöntekijä (YTM)

Vastaanottokielet: suomi

Kelan pätevyys: perheterapia, paripsykoterapia, yksilöterapia

Kotisivu:  www.karivaisanen.net