Pirjo Autti

Ammatti: työterveyspsykologi,erityistason paripsykoterapeutti

Osaamisalue: paripsykoterapia

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Koulutus: Psykologian maisteri Tampereen yliopisto 1998, työterveyshuollon erikoistuminen TTL 2007, erityistason paripsykoterapeuttikoulutus Väestöliitto 2014

Kela-pätevyys: Paripsykoterapia

Sari Coutentacis

Ammatti: Psykofyysisesti suuntautunut fysioterapeutti, lantionpohjan fysioterapeutti, palautumisohjaaja, ratkaisukeskeisessä lyhytterapeutin koulutuksessa

Osaamisalue: Yksilöterapia psykofyysinen fysioterapia, ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Työskentelyssäni korostuu yksilöllinen, kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen lähestymistapa ottaen huomioon kehon, mielen ja tunteiden yhteyden toisiinsa – sosiaalista ympäristöä unohtamatta. Kohtaamisessa käytän keskustelun lisäksi tarvittaessa apuna myös kehollisia menetelmiä, kuten kehotietoisuus, rentoutus ja hengitys. Työskentelyn lähtökohtia ovat ratkaisukeskeisyys, voimavarojen lisääminen, kehotietoisuus, tunteiden kohtaaminen ja eheytyminen, sekä ajatus-, toiminta-, ja uskomusmallien tiedostaminen. Työskentelyn tavoitteena on asiakkaan kanssa yhteistyössä tutkia ja löytää toimivia ratkaisuja, voimavaroja ja oivalluksia tasapainoisen olotilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi elämän eri tilanteissa.

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: Koulutus: Fysioterapeutti AMK-01, lantionpohjan fysioterapia, ratkaisukeskeisessä lyhytterapeutti koulutuksessa. Työskentelymenetelmistä mm NLP-practitioner, EFT – emotional freedom technique, kehotietoisuus ja palautuminen.

Johanna Ervast

Ammatti: psykoterapeutti VET, seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Käännetään ongelmat tavoitteiksi, etsitään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja vallitseviin tilanteisiin sekä etsitään ja pyritään lisäämään asiakkaan voimavaroja. Yksilö-ja pariterapia, seksuaaliterapia.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: teologian maisteri 1999, erityistason psykoterapeutti 2008, vaativan eritysitason psykoterapeutti 2014. Seksuaaliterapiakoulutuksessa (Väestöliiton Familia, valmistuminen kevät 2017).

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia (Tällä hetkellä en voi ottaa uusia Kela-asiakkaita.)

Lotta Heiskanen

Ammatti: PsL, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue: Mielenterveyden häiriöt, parisuhde- ja perheongelmat, kriisit. Pitkäkestoinen psykoterapia, lyhytterapia, yksittäiset käynnit ja konsultaatio. Integrativiinen psykoterapia, psykodynaaminen psykoterapia, mentalisaatioterapia, tunnekeskeinen pariterapia, kognitiviinen psykoterapia.

Yhdistän työssäni erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä. Pyrin löytämään yksilöllisesti sopivat keinot yhdessä sovittuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Turvallinen, luottamuksellinen, tilaa antava ja hyväksyvä, mutta samalla ammatillinen ja rajat säilyttävä suhde asiakkaaseen on minulle terapian tekemisessä tärkeintä. Työskentelyäni ohjaavat tutkitut menetelmät - mutta yhtä tärkeänä pidän yksityisen ja ainutkertaisen kuulemista, pysähtymistä olemaan läsnä ihmisenä ihmiselle. 

Vastaanottokieli: suomi ja englanti

Kelapätevyys: aikuisten ja nuorten yksilöterapia sekä nuorten terapioiden vanhempain ohjaus

(Tällä hetkellä minulla ei ole valitettavasti tilaa uusille terapioille, vain yksittäiset neuvontakäynnit.)

 

 

Milja Ilkka

Ammatti: Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia, seksuaaliterapia- ja neuvonta. Akuutit elämänkriisit ja traumat, työnohjaus

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: sairaanhoitaja (1995),seksuaalineuvoja (2005) Perheterapeutti ET (2010), Perheterapeutti VET (2012), Seksuaaliterapeutti (2015), EMDR koulutus (vaimis 2017)

Kelan pätevyys: perheterapia

 

Heli Janhonen

Ammatti: Ihminen tavattavissa –mentor, seksuaalineuvoja (valmistun 11/2017), päihdeläheisterapeutti

Koulutus: Ihminen tavattavissa –mentor (4 v), lukuisia syventäviä koulutuksia terapia-alaan liittyen 

Kielet: suomi ja englanti

Ihminen tavattavissa –mentoroinnin ytimessä on yhteyden luominen, sekä ihmisessä että ihmisten välillä. Työskentelyäni ohjaa läsnäolo, rehellisyys ja kohtaaminen. Asiakkaitani ovat yksityishenkilöt, pariskunnat ja työyhteisöt. Lisäksi erikoisalueenani on tukea päihderiippuvuutta sairastavien läheisiä. Ajattelen, että ihminen on fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen  ja henkinen kokonaisuus, ja kestävä muutos syntyy näiden kaikkien tasojen löytämisestä ja tutkimisesta. 

Ihminen tavattavissa -mentorointi on  rinnalla kulkemista, läsnä olevaa kuuntelua ja keskustelua. Ihmisenä, ja samalla ammattilaisena, olemista toiselle ihmiselle. Työskentelyn aikana tuetaan mm. asiakkaan itsetuntemusta, eheytymistä, haitallisista uskomuksista ja toimintatavoista vapautumista, eteen tulevien kipukohtien kohtaamista ja tunteiden käsittelyä. Työskentelyn aikana käytän keskustelun lisäksi tilanteeseen sopivia kokemuksellisia menetelmiä.(ks liite)

 

Kuva: Merja Yeung

Solveig Karlsson

Ammatti: psykoterapeutti

Osaamisalue: Olen tehnyt pariterapiaa vuodesta 1984. Sen lisäksi on pitkäaikainen kokemus perheneuvola työstä. Vuodesta 2007 olen toiminut ammatinharjoittajana vakituisen työni ohella

Pääasiallinen viitekehys: Tunnekeskeinen pariterapia, jonka pätevyyden olen saanut 2013. (ICEEFT). Olen pätevöitynyt Tunnekeskeiseen pariterapiaan ja menetelmän työnohjaajaksi. Certified EFT Therapist and Supervisor. Menetelmä on kehitetty ja tutkittu Kanadassa. Viitekehys perustuu kiintymyssuhdeteoriaan. Yhdistän myös työhöni traumateorian viitekehystä josta olen suorittanut silmäliiketerapian molemmat tasot

Vastaanottokielet: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: Valt.kand. Valmistuin vaativan erityistason perheterapeutiksi 1998 (SMS) ja sain oikeuden käyttää Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen suojattua psykoterapeutin nimikettä 1995.

Elina Korhonen

Ammatti: seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja

Vastaanotot: seksuaaliterapia yksilöille ja pareille

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: VTM, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapia

Mika Lehtonen

Ammatti: Psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Perheterapia, pariterapia, perheterapeuttinen yksilöterapia, seksuaaliterapia- ja neuvonta. Akuutit elämänkriisit (mm. ero, sairastuminen, äkilliset menetykset, seksuaalisuuteen liittyvät kriisit). Poikien ja miesten elämänhallintaan liittyvät asiat.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykiatrinen sairaanhoitaja (1992), Perheterapeutti ET (2001), Seksuaaliterapeutti (2006), Perheterapeutti VET (2012)

 

 

Keijo Markova

Ammatti: psykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue:  Pari- ja yksilöterapia, lapsen tulon ja vanhemmuuden haasteet parisuhteelle, yksilön kasvun ja kehittymisen näkökulma, seksuaali- ja muiden riippuvuuksien terapia, erotyöskentely. Parityöskentelyssä viitekehyksenä Tunnekeskeinen pariterapia.

Vastaanottokielet: suomi ja englanti

Koulutus: psykologi, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti

Kela pätevyys: yksilö-, pari- ja perheterapia

Mirjami Mäkelä

Ammatti: psykologi
 
Osaamisalue: yksilö- ja perhetyö, parit
 
Vastaanottokielet: suomi, englanti
 
Koulutus: psykologian maisteri (1997), laillistettu psykologi

Teija Niemelä

Ammatti: Psykoterapeutti (VET), seksuaaliterapeutti

Vastaanotto: Seksuaalisuuden kysymykset/ongelmat (yksilöt ja parit), seksuaalitraumat, pariterapia

Osaamisalue: yksilö- ja pariterapia, seksuaaliterapia, tunnekeskeinen terapia (perus- ja jatko-opinnot)

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: YTM, kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti (VET/kouluttaja), integratiivinen paripsykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti (Väestöliiton koulutus)

Kela-pätevyys: yksilö- ja paripsykoterapia

Ulla Oksala

Ammatti: psykoterapeutti (ET), seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: yksilö- ja pariterapia, seksuaaliterapia ja -neuvonta. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: erityistason psykoterapeutti (2011), seksuaaliterapeutti (2017), seksuaalineuvojakoulutus (päättyy 05/18). Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutus EFT (2016).  Pohjakoulutukseltani olen lastenhoitaja, sosionomi (AMK), filosofian maisteri.

Kelan pätevyys: aikuisten ja nuorten yksilöterapia sekä nuorten terapioiden vanhempain ohjaus. 

 

Jonna Pietikäinen

Ammatti: seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Voit tulla vastaanotolleni yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa kaikissa seksuaalisuuden kysymyksissä ja haasteissa. Erityisosaamisalueena raskauden, imetyksen ja synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus sekä pikkulapsiaika. 

Koulutus: seksuaaliterapeutti, seksuaalineuvoja, kätilö/sairaanhoitaja (AMK), Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

Vastaanottokieli: suomi, englanti

Kotisivut: jonnapietikainen.com

 

Marja Rihu

Ammatti: Valviran laillistama psykoterapeutti

Osaamisalue: Pari-ja perheterapia, perehtyneisyys varsinkin tunnekeskeiseen (EFT) pariterapiaan sekä lyhytkestoinen, tukea antava yksilöterapia

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Sosiaalityöntekijä, erityistason perheterapiakoulutus, Väestöliiton pariterapiakoulutus sekä tunnekeskeisen pariterapian koulutus

Päivi Rinne

Ammatti: Psykoterapeutti, perheterapeutti, seksuaaliterapeutti, sosiaalikasvattaja

Vastaanotot: pariterapia, paripsykoterapia, seksuaaliterapia, yksilöterapia, perheterapia, vanhempainohjaus, työnohjaus sosiaalialan ja terveysalan henkilöstölle

Osaamisalue: Terapiassa keskustellaan asiakkaan / asiakkaiden tilanteesta ja ajankohtaisista vaikeuksista ja pyritään yhdessä etsimään niihin vastauksia ja ratkaisuja. Asiakkaana on koko perhe tai mukana voi olla osa perheenjäsenistä. Terapioissa voidaan keskustella mm. perheen sisäisissä vuorovaikutus ja kommunikaatio-ongelmissa, parisuhdevaikeuksissa ja kriiseissä, vanhemmuuden tukeminen lasten eri kehitysvaiheissa, perheen erilaisten pulma- ja muutostilanteiden yhteydessä ja seksuaalielämään liittyvät vaikeudet.

Kelan pätevyys: paripsykoterapia

Jonna Räisänen

Ammatti: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Osaamisalueet: Seksuaalisuus, haluttomuus tai vastenmielisyys seksuaalisuutta kohtaan, seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen, häpeän, riittämättömyyden, syyllisyyden ja muut vaativat tunteet. Oman kehon hyväksymisen vaikeudet, itsetuntoon liittyvät kysymykset, läheisyyteen liittyvä ahdistus, rinnakkaissuhteet ja uskottomuus. Seksuaalisten toimintojen häiriöt (mm. kiihottumis-,erektio-,siemensyöksy-tai orgasmiongelmat sekä yhdyntäkivut), suorituspaineet. Omaan seksuaali-ja sukupuoli-identiteettiin liittyvä hämmennys. Raskauden, synnytyksen, imetyksen ja vauva-ajan vaikutus seksuaalisuudelle ja parisuhteelle, pikkulapsiperheen ja vanhemmuuden haasteet, kommunikaatioon ja läheisyyteen liittyvät kysymykset parisuhteessa. Suru ja yllättävät muutokset elämässä. 

Vastaanotolle voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin/kumppaneiden kanssa.

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu seksuaalineuvoja, terveydenhoitaja/sairaanhoitaja, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

 

Eriikka Sailo

Ammatti: Pari- ja Seksuaaliterapeutti

Seksuaaliterapia yksilöille ja pareille sekä pariterapia

Vastaanotollani käsiteltäviä asioita ovat mm. Seksuaaliset  addiktiot, esim. jos pornon katselu alkaa häiritä parisuhdetta ja arkea. Seksuaalisen halun puute tai halujen eriparisuus. Seksuaalinen moninaisuus, oman seksuaali-identiteetin löytäminen.Toiminnalliset häiriöt (esim.erektio-ongelmat tai limakalvojen kuivuus), joita voi esiintyä sairauksien kuten eturauhas- tai rintasyövän hoitojen aikana ja jälkeen. Olen perehtynyt rintasyövän kokeneiden naisten ja parien hoitamiseen ja lapsettomuushoitojen vaikutuksiin parisuhteessa.

Pariterapiassa voidaan käsitellä parisuhteen kriisejä sekä haasteita. Käytän tunnekeskeisen pariterapian menetelmiä parien kanssa työskennellessäni.

Vastaanottokieli: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: kätilö, terveydenhoitaja, kipusairaanhoitaja, työterveyshoitaja, pari- ja seksuaaliterapeutti, Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot (EFT)

Anna Salmi

Ammatti: Laillistettu psykologi, psykoterapeutti

Osaamisalue: Mielenterveyden ongelmat: lyhyet- ja pidempikestoiset yksilöterapiat, parisuhteen kriisit ja kommunikaation ongelmat. Korostan työssäni hyvää yhteistyösuhdetta ja tasapuolisuutta. Teen pariterapiaa tunnekeskeisellä otteella, mutta myös psykodynaamisesta viitekehyksestä katsoen. Olen tehnyt pitkään töitä perheiden ja parien kanssa, ensin perheneuvolassa ja sittemmin Väestöliiton parisuhdekeskuksessa.

Koulutus: Psykologian maisteri (Helsingin yliopisto 2003), Kasvatus ja perheneuvolan erikoistumiskoulutus 2005, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT), Psykoterapeutti/ kuvataideterapeutti

Kelan pätevyys: Yksilöterapia, ryhmät

Tarja Santalahti

Ammatti: Kliininen seksologi, psykoterapeutti 

Osaamisalue: Yksilö- ja pariterapia seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Yksilöpsykoterapia kongnitiivisen psykoterapian viitekehyksestä

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykoterapeutti, kliininen seksologi

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia

Pirjo Savikurki

Ammatti: Psykoterapeutti (ET)

Osaamisalue: : Pari- ja perheterapia. Minulla on pitkä kokemus perheiden kanssa tehtävästä työstä, mm. perheneuvola ja pariterapia. Viime vuodet olen tehnyt pariterapia ja perehtynyt siinä tunnekeskeiseen viitekehykseen.

Vastaanottokieli: Suomi

Koulutus: fil.maist. (kasvatustiede), sos.työntekijä (pätevöitynyt), työnohjaaja, Valviran laillistama psykoterapeutti (voimavarakeskeinen viitekehys), tunnekeskeinen pariterapia (EFT) sekä Väestöliiton paripsykoterapian intensiivikoulutus.

Riikka Stjerna

Ammatti: Seksuaaliterapeutti

Osaamisalue: Tunnekeskeisessä pariterapiassa työskentelen mielelläni erilaisten parien kanssa seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Tunnekeskeinen pariterapia perustuu kiintymyssuhdeteroriaan ja pyrin luomaan turvallisen kiintymyssuhteen parin välille. Tutkimukset osoittavat, että terapian jälkeen muutos on suhteellisen pysyvä. 

Pidän myös parisuhteen huollon näkökulmasta tunnekeskeisiä parisuhdeviikonloppuja sekä pidempiä kursseja. Kurssit perustuvat tunnekeskeiseen pariterapiaan ja kurssilla tutkitaan parisuhteen vuorovaikutusta ja sen taustalla olevia tunteita pienten luentojen, paritehtävien ja yhteisten keskustelujen muodossa. Minulle tärkeää on, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisena, kuin on. Jokainen saa olla mitä haluaa, tehdä mistä tykkää. Saa olla juuri oma itsensä. Tästä näkökulmasta, ketään tuomitsematta, kenenkään haluja tai tarpeita ohittamatta, teen myös seksuaaliterapiaa. 

Vastaanottokieli: suomi

Koulutus: Tunnekeskeisen parisuhdekurssin ohjaaja, Tunnekeskeisen parisuhdeterapian perusopinnot (EFT), Seksuaaliterapeutti, Seksuaalineuvoja, Terveydenhoitaja AMK

Minna Tuominen

Ammatti: Paripsykoterapeutti ET

Osaamisalue: Parisuhteen kriisit ja vuorovaikutusvaikeudet, niiden kartoittaminen ja selvittäminen, perehtynyt tunnekeskeiseen pariterapiaan. Erikoistunut tahattoman lapsettomuuden vaikutuksiin parisuhteessa.

Vastaanottokielet: suomi, englanti

Koulutus: Integratiivinen paripsykoterapiakoulutus, TM, sosiaalikasvattaja, tarinateatteriohjaaja, parisuhdekurssien ohjaaja

 

Heli Vaaranen

Ammatti: psykoterapeutti

Osaamisalue: Tutkimuspohjainen sekä ratkaisukeskeinen yksilö-ja pariterapeuttinen lähestymistapa. Käännetään ongelmat tavoitteiksi, etsitään uusia näkökulmia ja lähestymistapoja vallitseviin tilanteisiin ja vahvistetaan asiakkaiden omia ratkaisukeinoja.Tutkimustieto auttaa löytämään uusia toimivia malleja ongelmien ratkaisemiseksi. Rauhanistunnot eronneille,  eli eroavien parien konsultaatio rauhanomaiseen eroon.

Vastaanottokielet: suomi, ruotsi, englanti

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti 2008. Useita tunnekeskeiseen teporiaan pohjaavia yksilö-ja pariterapian kursseja. Väitellyt tohtori 2004, post doc-tutkimus parisuhteista 2007. Suomen pariterapiayhdistyksen jäsen.

Kelan pätevyys: yksilöpsykoterapia

Sini Vehkaoja

Ammatti: psykologi, seksuaalineuvoja, seksuaaliterapiakoulutuksessa

Osaamisalueet:  Psykologinen keskusteluapu, ohjaus ja neuvonta eri elämäntilanteissa. Seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset. Traumafokusoitu terapia (Tf-Cbt), esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset, mutta myös muunlaiset kriisit ja traumat. Myös lasten ja nuorten traumafokusoitu terapia. Oikeuspsykologia. Lasten/nuorten ja perheiden tukeminen rikosprosessissa.

Vastaanottokielet: suomi

Koulutus: Psykologian maisteri (2009), Seksuaalineuvoja (2011), Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia (Tf-Cbt) -hoitomallin koulutus (2014), Seksuaaliterapiakoulutuksessa (Väestöliitto, valmistuminen syksyllä 2018)

Kari Väisänen

Ammatti: Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti

Koulutus: Paripsykoterapian täydennyskoulutus, Perheterapeuttisen yksilöterapian täydennyskoulutus,  Toimiva lapsi ja perhe –koulutus, Tunnekeskeisen pariterapian peruskurssi (EFT)

Osaamisalue: Minulla on yli 20 vuoden monipuolinen kokemus terapeuttisesta työstä erilaisissa mielenterveyspalveluissa niin pariskuntien, perheiden kuin yksilöasiakkaidenkin kanssa. Viime vuodet olen keskittynyt työssäni erityisesti paripsykoterapiaan ja perheterapeuttiseen yksilöterapiaan. Olen erityistason perheterapeutti ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Peruskoulutukseltani olen sosiaalipsykologi ja sosiaalityöntekijä (YTM)

Vastaanottokielet: suomi

Kelan pätevyys: perheterapia, paripsykoterapia, yksilöterapia

Kotisivu:  www.karivaisanen.net