E-kirjoja ja -lehtiä

Finnish Yearbook of Population Research (Elektronisessa muodossa 2000->)

Johdatus väestötieteen perusteisiin  (Tilastokeskuksen verkkokoulu)

Kontula, Osmo. Reproductive health behaviour on young Europeans. Volume 2: the role of education and information. Population studies, No. 45. Strabourg: Council of Europe Publishing. 2004.

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina. Sexual Pleasures - Enhancement of Sex Life in Finland, 1971-1992. Aldershot, England: Dartmouth Publishing Company Limited, 1994.

Väestöntutkimuslaitoksen julkaisut (Väestöliitto) 

E-sanakirjoja

Glossary of demographic terms (INED)
IPPF's Glossary of Sexual and Reproductive Health terms
Oxford Dictionaries
Population Handbook (Population Reference Bureau)
Population Multilingual Thesaurus (CICRED)
Väestötieteen käsitteet (Tilastokeskus, verkkokoulu)

Tietokantoja

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
POPLINE (Reproductive health literature)
PubMed Medline (National Library of Medicine)
PubMed Medline –hakuoppaat (Itä-Suomen yliopiston kirjasto)  


Päivitetty 4.1.16/TH