Henkilötietolaki (523/1999) 10 §                      

 

1. Rekisterin nimi                                                  
PrettyLib 4 -kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä                                                 
Väestöliiton kirjasto
Kalevankatu 16 B, 00100 Helsinki

3. Yhteyshenkilöt                                                  
Lakimies Arto Nikkarinen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
Tietoasiantuntija Tiina Helamaa, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus        
Kirjaston asiakkaan lainaajatietojen sisältyminen kirjastojärjestelmän rekisteriin perustuu hänen oikeuteensa lainata kirjastosta kirjoja, asiakassuhde. Lisäksi lainaustilastointi.

5. Rekisterin tietosisältö                                    
Asiakastiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä asiakas- ja tilastointiryhmä.

Rekisteri sisältää tiedot asiakkaan voimassa olevista lainoista. Palautuksen yhteydessä lainaajakohtainen lainaustieto poistuu rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet                   
Asiakkaan henkilökohtaisesti lainauksen yhteydessä ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 
Ei säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle            
Henkilö- ja osoitetietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet            
Järjestelmän palvelin säilytetään lukitussa ja kulunvalvotussa tilassa. Järjestelmään on pääsy vain Väestöliiton sisäverkosta ja järjestelmän käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat kirjastohenkilökunnalla sekä järjestelmäasiantuntijalla. Käyttöoikeudet päättyvät henkilön siirtyessä pois ko. tehtävistä.

Rekisteriä hoitavia henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Rekisterin tarkastusoikeus                         
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnön voi esittää kirjaston henkilökunnalle.

11. Rekisteritietojen korjaaminen                 
Asiakastiedot tarkistetaan lainauksen yhteydessä ajantasaisiksi. Kirjastohenkilökunta korjaa itse huomaamansa virheet.

 

Laatimispäivämäärä 25.5.2018