Tuleva kumppani tavataan yhä useammin verkossa

26.8.2019

Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että kumppanin tapaaminen verkossa on yleistynyt Saksassa vuosien 2009 ja 2016 välillä.

Lisäksi selvisi, että nuoremmat henkilöt tapaavat kumppanin vanhempia useammin verkossa. Tähän vaikuttaa se, että nuoremmat vastaajat ylipäätään muodostavat enemmän uusia parisuhteita kuin vanhemmat, joilla jo usein on kumppani.

Naiset tapaavat tulevan kumppanin todennäköisemmin verkossa kuin miehet. Aiempien kumppaneiden suuri määrä ja aiempien seurustelusuhteiden lyhytkestoisuus ennustavat sitä, että tuleva kumppani tavataan verkossa. Persoonallisuudeltaan vähemmän ekstrovertit (ulospäinsuuntautuneet) tapaavat tulevan kumppanin useammin verkossa.

Tulokset perustuvat yli 7000 vastaajan aineistoon, jossa on kerätty tietoa kolmesta saksalaisesta syntymäkohortista (1991–93-syntyneet, 1981–83-syntyneet ja 1971–73-syntyneet). Tutkimuksessa nuorilta ja keski-ikäisiltä aikuisilta on kerätty seurantatietoa muun muassa parisuhteista ja ja niiden muutoksista vuoden välein toistetuilla kyselyillä.

Lisätietoja:
Antti Tanskanen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Mirkka Danielsbacka (etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi)

Lähde:
Danielsbacka, M., Tanskanen, A. O., & Billari, F. C. (2019). Who meets online? Personality traits and sociodemographic characteristics associated with online partnering in Germany. Personality and Individual Differences, 143, 139-144. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.02.024