Lapsenlapsen syntymä parantaa naisten elämänlaatua ja lisää tyytyväisyyttä elämään

30.9.2019

Uusi artikkeli julkaistu Evolutionary Psychology -lehdessä.

Usein on oletettu, että isovanhemmaksi tuleminen lisää hyvinvointia, mutta aiemmat tutkimukset aiheesta ovat olleet niukkoja ja tarjonneet keskenään ristiriitaisia tuloksia.

Ensimmäisen lapsenlapsen syntymän vaikutusta koettuun hyvinvointiin mitattiin vastaajien antamilla arvioilla elämäntyytyväisyydestään ja elämänlaadustaan sekä masennusoireiden yleisyydellä.

Tutkimuksessa selvisi, että isoäidiksi tuleminen sekä parantaa elämänlaatua että lisää tyytyväisyyttä elämään. Isoisäksi tulemisella ei löydetty vastaavaa vaikutusta koettuun hyvinvointiin. Lapsenlapsen syntymä ei vaikuttanut masennusoireiden yleisyyteen naisilla eikä miehillä.

Tulokset perustuvat Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe -seurantakyselyyn, johon vuosien 2006 ja 2015 välillä vastasi lähes 40 000 yli 50-vuotiasta henkilöä 13 Euroopan maasta.

Lisätietoja:
Antti Tanskanen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Mirkka Danielsbacka (etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi)

Lähde:
Tanskanen, A. O., Danielsbacka, M., Coall, D. A. & Jokela, M. (2019). Transition to Grandparenthood and Subjective Well-Being in Older Europeans: A Within-Person Investigation Using Longitudinal Data. Evolutionary Psychology, 17, 1–12. https://doi.org/10.1177/1474704919875948