Syntyvyys laskussa jo neljättä vuotta peräkkäin

14.4.2015

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyneiden määrä väheni edellisvuodesta. Miksi?

Vuonna 2014 lapsia syntyi 57 232. Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt neljänä vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyyden laskusta puolet selittyy sillä, että ensimmäisiä lapsia on syntynyt selvästi vähemmän. Kolmasosa laskusta puolestaan selittyy sillä, että myös toisia lapsia syntyi aiempaa vähemmän.

Syy siihen miksi ensimmäisiä lapsia on syntynyt vähemmän, selittyy todennäköisesti pitkälti lastenhankinnan lykkäämisellä. Huonossa taloustilanteessa työmarkkinoille kiinnittyminen on vaikeampaa, opintojen valmistumisen ajankohtaa lykätään sekä huoli oman taloustilanteen riittävyydestä kattamaan lapsesta aiheutuvat kulut lisääntyy, joten lastenhankintaa siirretään tuonnemmas. Epävarma taloustilanne saattaa myös rajoittaa perhekoon kasvattamista. Ilmiö oli samankaltainen myös 1990-laman pahimpina työttömyysvuosina.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lapset jäävät "lykkääjiltä" tulevaisuudessa hankkimatta, koska esimerkiksi 2000-luvun syntyvyyden nousu perustui pitkälti siihen, että lastenhankintaa lamavuosina 1990-luvulla lykänneet lopulta hankkivat lapsia. On mahdollista, että näin tapahtuu myös tälläkin kertaa.

Eri tutkimuksissa on kuitenkin havaittu merkkejä siitä, että ihmisten lapsilukutoiveet ovat pienenemään päin, joten ilman merkittäviä kehityssuunnan muutoksia Suomessa voi olla edessä pidempikin matalan syntyvyyden ajanjakso.


Syntyvyys Suomessa 2006–2014 (avaa kuvio)

Lisätietoa: Lassi Lainiala | tutkija

Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos

lassi.lainiala[a]vaestoliitto.fi

09-2280 5124