Julkaisu sateenkaariperheiden lapsista

26.5.2017

Miten suomalaiset sateenkaariperheiden lapset ja nuoret voivat?

Kirjassa esitellään ensimmäistä kertaa tutkimustuloksia suomalaisten 7–18-vuotiaiden sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja heidän perheeseensä liittyvistä kokemuksista. Haastattelujen ja kyselytutkimusten avulla on saatu tietoja lasten ja nuorten fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista sekä koulu- ja kiusaamiskokemuksista. Tuloksia vertaillaan Kouluterveyskyselyn tuloksiin. Lisäksi lapset ja nuoret kertovat, millaista on elää seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan vanhemman perheessä ja miten he muuttaisivat maailmaa paremmaksi.

Aarnio Kia, Kallinen Kati, Kylmä Jari, Solantaus, Tytti & Rotkirch Anna. Sateenkaariperheiden
lasten ja nuorten hyvinvointi ja kokemukset
. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 62/2017