Ikääntyvien sosiaaliset suhteet – tee gradusi LoveAge-hankkeessa!

2.5.2019

Haemme 1-2 pro gradu -tutkielman tekijää, joita kiinnostaa tehdä haastatteluja ikäihmisten parisuhteista tai muista sosiaalisista suhteista.

LoveAge-tutkimushanke tutkii yli 50-vuotiaiden parisuhteita Suomessa ja Euroopassa. Hankkeessa tutkitaan ihmisten parisuhteita eri elämänvaiheissa sekä niiden yhteyksiä sosiaalisiin suhteisiin. Suurten ikäluokkien vanhenemista luonnehtivat uudenlaiset väestötrendit kuten ”harmaa avioero” ja lapsettomuus, joiden vaikutusta hyvinvointiin selvitetään.

Haemme 1-2 pro gradu -tutkielman tekijää, joita kiinnostaa tehdä haastatteluja ikäihmisten parisuhteista tai muista sosiaalisista suhteista. 

Sukupolvien ketju -kyselyn 2018 aineistoa on mahdollista yhdistää vastaajien kanssa tehtäviin teemahaastatteluihin. Haastattelut tehdään osittain valmiilla kyselyrungolla, johon voi lisätä oman kiinnostuksensa painopisteet. Esimerkiksi haluamme haastatella ikääntyviä lapsettomia vastaajia, sekä yhdessä pitkässä liitossa eläviä vastaajia. Pro gradu -tekijä saa meiltä haastateltavien yhteystiedot. Tässä on oiva tapa yhdistää laadullisen tutkimusaineiston keruuta edustavaan pitkittäisaineistoon, ja gradun tekoa osaksi kansainväistä tutkimusryhmää.

Hankkeessa on myös mahdollista tehdä pro gradu -tutkielmia tilastollisin menetelmin hyödyntäen Sukupolvien ketju -aineistoja tai SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) -tutkimusta.

Tutkimusta vetää Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch ja siihen kuuluvat post doc-tutkijat Anna Erika Hägglund, Hans Hämäläinen, Antti Tanskanen ja Kunal Bhattachyraya sekä tutkijat Miika Mäki ja Lenka Krenkova.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään mm. professorien David Coall (Edith Cowan yliopisto) ja professori Katja Moehringin (Mannheimin yliopisto) kanssa. LoveAge on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ja Sukupolvien ketjun 3. aaltoa rahoittaa Koneen Säätiö.

Mikäli aihepiiri kiinnostaa, ole yhteydessä Anna Rotkirchiin (anna.rotkirch@vaestoliitto.fi).