OPPIARVO(T)
VTM

 

YHTEYSTIEDOT
Puh. (09) 2280 5121, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi


TEHTÄVÄNIMIKE
Erikoistutkija

 

 

ASIANTUNTEMUS
Parisuhteeseen, lastenhankintaan ja perheellistymiseen liittyvät kysymykset, työn ja perheen yhteensovittaminen, sukupuolten asema ja tasa-arvo, perhe- ja väestöpolitiikka, syntyvyys


MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET

1. Lastenhankinnan siirtyminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Tutkimushankkeessa selvitetään nuorten aikuisten lastenhankinta-ihanteita ja -aikeita ja lapsettomuuteen liittyviä kysymyksiä, sekä tarkastellaan sosioekonomisten resurssien merkitystä lastenhankinta-aikeiden ja toteutuneen lastenhankinnan taustalla. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä väestörekisteriaineistoja että survey-aineistoja.

2. Lapsiperheiden ajankäyttö ja lasten kanssa vietetty aika. Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistojen avulla selvitetään lastenhoitoon käytetyn ajan kehitystä sekä lapsiperheiden ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä.


TYÖURA

Tutkijana Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella vuodesta 1998.
 

JULKAISUJA

Miettinen, Anneli (2015). Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä toiveita ja odotuksia. E49. Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

Miettinen, Anneli, Lainiala, Lassi & Rotkirch, Anna (2015). Women´s housework decreases fertility: Evidence from a longitudinal study among Finnish couples. Acta Sociologica 58(2): 139–154. 

Miettinen, Anneli & Szalma, Ivett (2015). Childlessness intentions and ideals in Europe. Finnish Yearbook of Population Research 2014: 31–55.

Klemetti, Reija, Gissler, Mika, Lammi-Taskula Johanna & Miettinen, Anneli (2014). Lastenhankinnan ajoitus. teoksessa: Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari (toim.) Lapsiperheiden hyvinvointi, s. 170–181. THL, Helsinki.

Miettinen, Anneli, Rotkirch, Anna, Ivett Szalma, Annalisa Donno and Maria-Letizia Tanturri (2014) Increasing childlessness in Europe: Time trends and country differences. Working paper No 5. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos.

Lainiala, Lassi ja Anneli Miettinen (2013). Childlessness and the Skewed Regional Sex Ration in Finland. Finnish Yearbook of Population Research 2013: 51–63.

Jalovaara, Marika ja Anneli Miettinen (2013). Does his paycheck also matter? The socioeconomic resources of co-residential partners and entry into parenthood in Finland. Demographic Research 28(31): 881–916.

Miettinen, Anneli ja Rotkirch, Anna (2012). Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. E 42. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

Miettinen, Anneli (2011). Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla. E 40. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna (2011). Gender equality and fertility intentions revisited. Evidence from Finland. Demographic Research 24:469–496.

Miettinen, Anneli (2010). Voluntary or involuntary childlessness? Socio-demographic factors and childlessness intentions among childless Finnish men and women aged 25-44. Yearbook of Population Research in Finland 2010: 5–24.

Miettinen, Anneli, Esveldt, Ingrid, Fokkema, Tineke (2008). Family policies: Financial or institutional measures? Teoksessa: Höhn, Charlotte & Avramov, Dragana & Kotowska, Irena (eds), People, Population Change and Policies, Lessons from the Population Policy Acceptance Study, Volume I pp. 347–367. Springer, Dordrect (Netherlands).

Miettinen, Anneli ja Rotkirch, Anna (2008).  Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. E 34. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

Miettinen, Anneli (2008)  Kotityöt, sukupuoli ja tasa-arvo. Palkattoman työn jakamiseen liittyvät asenteet ja käytännöt Suomessa. E 32. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Helsinki.

ESITELMIÄ JA POSTEREITA

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna (2015). Educational differences in partnership patterns and life-time childlessness of Finnish men and women. Esitys: VID/Wien, Education and reproduction in low-fertility settings, 2.-4.12.2015.

Miettinen, Anneli, Lainiala, Lassi & Rotkirch, Anna (2014). Persisting educational differences in parental time use with children. Esitelmä IARUR Turku 30.7.-2.8.2014.

Miettinen, Anneli, Lainiala, Lassi & Rotkirch, Anna (2014). Work-related attitudes and expectations, fertility intentions and subsequent childbearing. Esitelmä EPC Budapest, 25.-28.6.2014.

Apter, Dan; Miila Halonen; Anneli Miettinen ja Ulla Ågren (2013). Bleeding pattern during progestin only pill Cerazette is helpful in predicting bleeding during Nexplanon implant. 10th Congress of the European Society of Gynecology, Brussels 18-21.9.2013.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna & Basten, Stuart (2010). Uncertain about childbearing. The role of sociodemographic background, attitudes and values in explaining uncertainty among low-parity Finns. Poster at 'From intentions to behaviour: Reproductive decision-making in a macro-micro perspective', Wien 2.-3.12.2010.

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna (2010). Male fertility intentions in Finland. Esitelmä EPC 1.-4.9.2010, Wien.

Miettinen, Anneli & Paajanen, Pirjo (2008). Socio-demographic factors and involuntary infertility in Finland. Poster at EPC 9.-12.7.2008, Barcelona.

Paajanen, Pirjo & Miettinen, Anneli (2008). Preferring cohabitation? Poster at EPC 9.-12.7.2008, Barcelona.

Miettinen, Anneli (2008). Involuntary and voluntary childlessness - what do we know? Esitelmä 16th Nordic Demographic Symposium, 5.-7.6.2008 Helsinki.

Miettinen, Anneli (2008). Sosiodemografiset tekijät, lapsettomuuskokemukset ja -hoidot Suomessa. Esitelmä IV Terveyden edistäminen neuvolassa -seminaarissa 6.2.2008, Tampere.