Suomesta on 2010-luvulla tullut "Euroopan Japani", eli nopeimmin ikääntyvä maa. Suuret ikäluokat ovat eläköityneet ja syntyvyys on ennätyksellisen alhainen. Niin hyvinvointivaltion rahoituspohja kuin sosiaalinen kudoksemme ovat murroksessa, jonka haltuunotto edellyttää laadukasta tutkimustietoa ja kansainvälistä vertailua.

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe eli SHARE tutkii 50+ -vuotiaiden eurooppalaisten terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja sosiaalisia suhteita käyntihaastatteluilla 28 Euroopan maassa. Sen avulla ratkotaan ikääntyvän väestön mukanaan tuomia haasteita.

Vauraat EU-maat ovat Suomea lukuun ottamatta osallistuneet SHARE-tiedonkeruuseen kansallisella rahoituksella vuodesta 2003. Suomi on osallistunut SHARE:een vuodesta 2016, kun Euroopan komissio rahoitti Suomen aineistonkeruun muiden köyhimpien EU-maiden mukana. Euroopan komission ja Väestöliiton rahoitus mahdollisti 7. aallon rahoituksen vuonna 2017 ja osan nyt syksyllä 2019 alkavasta 8. aallosta. EU ei kuitenkaan aio rahoittaa vaurasta Suomea loputtomiin, joten usea kansallinen taho on lähtenyt mukaan tukemaan SHARE:n toteuttamista Suomessa.

SHARE Suomen 8. aallon rahoitukseen osallistuvat tahot:
Eläketurvakeskus
Euroopan Komissio
Kela
Keva
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen kulttuurirahasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Yrjö Jahnssonin Säätiö
Valtiovarainministeriö
Väestöliitto

Näiden tahojen tuen avulla kahdeksas tutkimusaalto on voitu aloittaa ja otoskokoa kasvattaa hieman. Neuvottelut ovat kesken muutaman muun tahon kanssa otoskoon kasvattamiseksi. Suurin yksittäinen potentiaalinen rahoittaja on Suomen Akatemian tutkimusinfrastrukuurikomitea,  jolta SHARE Suomi haki rahoitus jo vuoden 2018 haussa ja sai täydet pisteet kansalinväliseltä paneelilta. Paneeli päätti arviointinsa sanoihi "this offers an opportunity that can be considered pretty outstanding" (ks. koko lausunto alla). Akatemia ei kuitenkaan myöntänyt rahoitusta ja kehotti SHARE Suomea "jatkamaan työtä asiaan kuuluvien hallinnon alojen sitouttamiseksi", jotta kansallinen tahtotila saadaan todettua. Vuoden 2019 uuteen Suomi SHARE hakemukseen liitettiin 16 eri yliopiston, ministeriön, tutkimuslaitoksen ja valtion viraston tukikirjeet. Toivomme, että nämä tukikirjeet ja jo sitoutuneet 10 rahoittajaa vakuuttavat Infrastruktuurikomitean tänä vuonna maailman suurimman ikääntymistutkimuksen kansallisesta merkittävyydestä.

Ole yhteydessä meihin:
SHARE Suomen koordinaattori Miika Mäki
Tutkimusjohtaja, SHARE:n maajohtaja Anna Rotkirch

 

PDF-tiedostoKansainvälisen paneelin arviointi SHARE-tutkimuksesta (41 kB)
Riippumaton kansainvälinen arviointipaneeli antoi arviossaan SHARE Suomelle täydet pisteet.