Väestöntutkimuslaitoksen työpaperit esittävät ajankohtaista tietoa ja katsauksia. Linkit menevät pdf-tiedostoihin.

Nro 9 Osmo Kontula: Puhuttelevia kokemuksia yksinasumisesta. Tuloksia laadullisesta kyselystä (Toukokuu 2018)

Nro 8 Jenni Moisio: Kahden vuoden ihanne. Vanhempien ajatuksia sisarusten ikäeroihin vaikuttavista tekijöistä  (syyskuu 2016)

Nro 7 Inka Pelkonen, Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka: Huono-osaiset nuoret aikuiset ja epävirallinen apu (elokuu 2015)

Nro 6 Kia Aarnio: Sateenkaariperheiden lasten vahvuudet ja haavoittuvuudet - Kirjallisuuskatsaus (joulukuu 2014)

Nro 5 Anneli Miettinen, Anna Rotkirch, Ivett Szalma, Annalisa Donno and Maria-Letizia Tanturri: Increasing childlessness in Europe: time trends and country differences (lokakuu 2014)

Nro 4 Lassi Lainiala & Minna Säävälä: Intercultural marriages and consideration of divorce in Finland: Do value differences matter? (lokakuu 2013)

Nro 3 Osmo Kontula: Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa (maaliskuu 2013)

Nro 2 Heidi Ruohio: Kansainvälinen adoptio: missä mennään? (joulukuu 2012)

Nro 1 Anneli Miettinen: Perhevapaat Suomessa ja Euroopassa (lokakuu 2012)