Jaetut elämät: elämänkulku ja vuorovaikutus sosiaalisessa ja psykologisessa kehityksessä
(Linked Lives Over the Life Course: A Dyadic Approach to Psychological and Social Development)

Väestöntutkimuslaitos osallistuu Suomen Akatemian Ihmisen mieli (MIND) -tutkimusohjelmaan 2013-2017 Jaetut elämät-hankkeella. Sen osana on myös ystävyyttä tutkiva Fraternity Friendship Study.

Tutkimusryhmä: Anna Rotkirch (PI), Anneli Miettinen, Lassi Lainiala, Venla Berg (VTL), Markus Jokela (HY psykologia). Kansainväliset jäsenet: Robin Dunbar ja Tamas David Barrett (Oxfordin yliopisto), Max van Duijn (Leidenin yliopisto), Michaela Kreyenfeld (Max Planck Institute of Demographic Research, Rostock) David Lawson (London School of Hygiene and Tropical Medicine).

Taustaa hankkeesta 
Jaetut elämät-hankkeemme tutkii keskeisiä elämänkulun siirtymiä (murrosikä, parisuhteiden solmiminen, perheellistyminen, vanhemmuus, suhde aikuisiin lapsiin) vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Tarkoitus on selvittää pitkittäisaineistoilla yksilön hyvinvointia suhteessa toiseen tärkeään ihmiseen (kuten yksilön vanhempaan, puolisoon tai lapseen). Esimerkiksi voi tutkia, miten isän uusi avioliitto tai puolison masennus vaikuttaa yksilön hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä.

Hyödynnämme Glenn Elderin käsitettä ”linked lives” menetelmällisesti uudella tavalla, joka mahdollistaa kahden osapuolen suhteen ja sen vaikutusten tarkistamista eri ajanjaksoilla, ja jota on toistaiseksi sovellettu hyvin vähän perhetutkimuksessa. Tutkimme läheissuhteiden vaikutusta niin psykologiseen kehitykseen (psyykkinen hyvinvointi, tyytyväisyys elämään) kuin sosiaaliseen kehitykseen (työllistymiseen, liittojen solmimiseen, lastenhankintaan, vanhemmuuteen ja isovanhemmuuteen). 

Julkaisuja:

Berg, V., V. Lummaa, I. Rickard, K. Silventoinen, J. Kaprio and M. Jokela (forthcoming). Genetic associations between personality and lifetime reproductive success in humans.

Peirce, E., J. Launay, M.van Duijn, A. Rotkirch, T. David-Barrett and R.I.M.Dunbar (2016) Singing together or apart: The effect of competitive and cooperative singing on social bonding within and between the sub-groups of a University Fraternity. Psychology of Music, doi:10.1177/0305735616636208

Laakasuo, M., a. Rotkirch, V. Berg, and M. Jokela (2016) The Company You Keep: Personality and Friendship Characteristics. Social Psychological and Personality Science, 1-8. doi: 10.1177/1948550616662126

David-Barrett, T., Behncke Izquierdo, I., Carney, J., Nowak, K., Launay, J., & Rotkirch, A. (2016) Life course similarities on social networking sites. Advances in Life Course Research http://dx.doi.org/10.1016/j.alcr.2016.04.002

Pettay, J. E., Lahdenperä, M., Rotkirch, A., & Lummaa, V. (2016). Costly reproductive competition between co-resident females in humans. Behavioral Ecology and Sociobiology, June 14, doi: 10.1093/beheco/arw088

Rotkirch, A. (2015) Jollei minulla olisi sinua: Parinvalinta ja lisääntyminen. In I. Hetemäki, P Raento, H. Sariola & T. Seppä (toim.) Kaikkea sattuu, 83-95. Helsinki: Gaudeamus & TSV.

David-Barrett, T., A. Rotkirch, J. Carney, I. Behncke Izqueirdo, J. Krems, D. Townley, E. McDaniell, A. Byrn-Smith, and R.I.M. Dunbar (2015), Women Universally Favour Dyadic Relationships, Men Prefer Male Alliances. Plos ONE. Published: March 16, 2015 DOI: 10.1371/journal.pone.0118329

Miettinen, A., Lainiala, L. & Rotkirch, A. (2015) Does domestic gender equality predict childbearing? Evidence from the Time Use Study among Finnish couples. Acta Sociologica  58(2): 139-154.

Rotkirch, A., M. Lyons, T. David-Barrett and M.Jokela  (2014). Gratitude for help among adult friends and siblings. Evolutionary psychology 12(4): 673-686.

Tanskanen, A.O., Danielsbacka, M. & Rotkirch, A. (2014). Multipartner fertility is associated with lower grandparental investment from in-laws in FinlandAdvances in Life Course Research, 20.

Tanskanen, A.O., Jokela, M., Danielsbacka, M. & Rotkirch, A. (2014).  Grandparental effects on fertility vary by lineage in the United Kingdom. Human Nature, 25(2): 269-284.

Markus Jokela, Alexandra Alvergne, Anna Rotkirch, Ian J Rickard & Virpi Lummaa (2014) Associations between family size and offspring education depend on aspects of parental personality. Personality and Individual Differences  58,  95-100.

Tanskanen, Antti & Anna Rotkirch (2014) The impact of grandparental investment on mothers’ fertility intentions in four European countries. Demographic Research 31.1 (2014): 1-26.

Berg, Venla and Rotkirch, Anna. (2014) Faster Transition to the Second Child in late 20th Century Finland: A Study of Birth Intervals. Finnish Yearbook of Population Research 49, p. 73-86,  Available at: http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/article/view/48424

Berg, Venla, Lummaa, V., Lahdenperä, M., Rotkirch, A., & Jokela., M. (2014) Personality and long-term reproductive success measured by the number of grandchildren. Evolution and Human Behavior, 

Jalovaara, Marika & Miettinen, Anneli (2013) Does his paycheck also matter? The socioeconomic resources of co-residential partners and entry into parenthood in Finland. Demographic Research 28(31): 881–916.

Pettay, J. E., Rotkirch, A., Courtiol, A., Jokela, M., & Lummaa, V. (2013). Effects of remarriage after widowhood on long-term fitness in a monogamous historical human population. Behavioral Ecology and Sociobiology, (1). doi:10.1007/s00265-013-1630-6

Berg, V., A. Rotkirch, H. Väisänen & M. Jokela (2013) Personality is differentially associated with planned and non-planned pregnanciesJournal of Research in Personality.


Tapahtumia

Seminaarisarja perhesuhteista