Tutkimme syntyvyyden kehitystä ja myöhentyneeseen vanhemmuuden syitä ja seurauksia. Keskeinen aineisto on tässä syntyvyyttä koskevat Perhebarometrikyselyt joita Väestöliitto on kerännyt yli 20 vuoden ajalta. Tutkimme myös lapsettomien osuuksia Suomessa ja Euroopassa.


Julkaisuja:

Tietovuoto. 2018. Suomalaiset haluavat nykyään vähemmän lapsia kuin ennen Väestöntutkimuslaitos.

Rotkirch, Anna, Tammisalo, Kristiina, Miettinen, Anneli ja Berg, Venla. 2017. Miksi vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. Katsauksia E51.

Miettinen, Anneli. 2015. Miksi syntyvyys laskee (pdf). Katsauksia E 49. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto. 2016. Vapaaehtoinen lapsettomuus lisääntyy Suomessa Väestöntutkimuslaitos.

Tietovuoto, 2016. Ovatko puolisot samaa mieltä lastenhankinnasta? Väestöntutkimuslaitos.

Lainiala, Lassi. 2012. Toiveesta toteutukseen. Suomalaisten lastenhankintaa selittäviä tekijöitä (pdf). Katsauksia E 44. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli & Rotkirch, Anna. 2008. Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet. Perhebarometri 2008 (pdf)Katsauksia E 34. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Miettinen, Anneli. 2010. Voluntary or Involuntary Childlessness? Socio-Demographic Factors and Childlessness Intentions among Childless Finnish Men and Women aged 25–44, Finnish Yearbook of Population Research 2010: 5–24.

Miettinen, Anneli & Basten, Stuart & Rotkirch, Anna. 2011. Gender equality and fertility intentions revisited. Evidence from Finland.  Demographic Research 24(20): 469–496.

Milla Sinnemäki. 2010.  Lastenhankinta-aikeiden ja persoonallisuuspiirteiden yhteys. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. 


Kyselylomakkeita:

Perhebarometri 2015: Barometri 2015
Perhebarometri 2008: Ihmissuhteet ja hyvinvointi 2008
Wellbeing and social relationships 2008 (questionnaire in  English)

 

Lisätietoja
Johtaja Anna Rotkirch
etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi