Eurooppalainen Perheet ja yhteiskunnat -hanke

Miltä perheet tulevaisuudessa näyttävät? Minkälaisia haasteita perhemuotojen kehitys asettaa tulevaisuuden sosiaali- ja perhepolitiikalle? Eurooppalainen tutkimuskonsortio selvittää perhemuotojen kirjoa, parisuhteiden ja elämänkulkujen muutoksia. Suomesta hankkeessa on mukana tutkijoita Väestöliitosta, Turun yliopistosta ja KELA:sta.
 
Professori Livia Oláhin (Tukholman yliopisto) koordinoimassa hankkeessa 25 johtavan yliopiston ja tutkimuslaitoksen tutkijat 15 Euroopan maasta sekä kolmesta kansalaisjärjestöstä työskentelevät yhdessä “Perheet ja yhteiskunnat – muuttuvat perheet ja kestävät yhteiskunnat” -hankkeessa. Hankkeelle on myönnetty 6.5 milj. € rahoitus EU:n 7. puiteohjelmasta neljäksi vuodeksi.
 
Suomesta hankkeeseen osallistuu viisi tutkijaa: Johtaja Anna Rotkirch, tutkija Anneli Miettinen, erikoistutkija Minna Säävälä ja tutkija Eevi Lappalainen (Tilastokeskus), erikoistutkija Marika Jalovaara (Turun yliopisto) sekä sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto). Suomalaisten osuus tutkii lapsettomuutta Suomessa ja EUssa, yksinhuoltajia Suomessa, avo- ja avioerojen yleistymisen merkitystä sekä pienten lasten hoitomuotojen vaikutuksia lapsen hyvinvointiin.
 
Kotisivuilta löytyy tietoja hankkeen etenemisestä, hankkeeseen osallistuvista tutkimuslaitoksista sekä julkaisuista. Hankkeen tiedotteita voi tilata sähköpostiin.
 
Lisätietoja: Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi