Lapsiperheiden arki ja ajankäyttö: tutkimus perheen yhteisestä ajasta, kiireestä lapsiperheissä ja perheiden ajankäytön haasteista

Perheissä aika tuntuu nykyisin olevan kortilla: osansa perheen yhteiseltä ajalta vievät yhtäältä ansiotyö, toisaalta harrastukset ja vapaa-ajan toiminta. Päiväkodin tai koulun aikataulut saattavat olla ristiriidassa vanhempien työaikojen ja aikataulujen kanssa, ja esimerkiksi lasten harrastusten aikataulut aiheuttavat päänvaivaa useissa perheissä. Erilaisia, arjen kulkua määrittäviä aikatauluja onkin runsaasti ja niiden yhteen sovittaminen on usein haasteellista.

Väestöliitto selvittää lapsiperheiden ajankäyttöä: miten perhe sovittaa yhteen perheenjäsenten eri aikatauluja, löytyykö yhteistä aikaa - ja mitä perheen yhteinen aika oikeastaan on? Selvitämme myös lastenhoitoon käytetyn ajan kehitystä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Tilastokeskuksen kolmen vuosikymmenen aikana keräämien ajankäyttöaineistojen avulla. Hanketta on tukenut Alli Paasikiven säätiö.

Julkaisuja

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Yhteistä aikaa etsimässä. Lapsiperheiden ajankäyttö 2000-luvulla. Perhebarometri 2011. (pdf)

Anneli Miettinen ja Anna Rotkirch: Mikä selittää lastenhoitoon käytetyn ajan kasvua viime vuosikymmeninä? (pdf). Artikkeli Hyvinvointikatsaus-lehdessä 3/12 (Tilastokeskus).

Katso nettiluentoja lapsiperheiden ajankäyttöön liittyvistä aiheista: Väestöliitto Perheaikaa.fi -sivuilta.