Koronakriisin vaikutukset perheenlisäyksen suunnitteluun Euroopassa

10.7.
Tuoreessa italiaisessa tutkimuksessa (Luppi ym. 2020) selvitettiin COVID-19-kriisin ensimmäisiä vaikutuksia 18–34-vuotiaiden nuorten aikuisten perheenlisäyssuunnitelmiin viidessä Euroopan maassa: Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Tutkimus toteutettiin maalis–huhtikuussa nettikyselynä, johon vastasi yhteensä 6000 henkilöä (edustava otos kustakin maasta). Tutkimuksen otosjoukon muodostivat henkilöt, jotka olivat ennen koronakriisiä ilmoittaneet suunnittelevansa perheenlisäystä vuoden 2020 aikana.