Erilaiset polut vanhemmuuteen

26.8.
Yhdysvaltalaisessa kirjallisuuskatsauksessa (Guzzo & Hayford, 2020) tarkastellaan viimeisen vuosikymmenen syntyvyystrendejä sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat lastenhankintaan liittyvään päätöksentekoon. Tutkimustulokset keskittyvät Yhdysvaltoihin, mutta ovat osittain verrattavissa myös muihin vauraisiin länsimaihin.

Koronakriisin vaikutukset perheenlisäyksen suunnitteluun Euroopassa

10.7.
Tuoreessa italiaisessa tutkimuksessa (Luppi ym. 2020) selvitettiin COVID-19-kriisin ensimmäisiä vaikutuksia 18–34-vuotiaiden nuorten aikuisten perheenlisäyssuunnitelmiin viidessä Euroopan maassa: Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Tutkimus toteutettiin maalis–huhtikuussa nettikyselynä, johon vastasi yhteensä 6000 henkilöä (edustava otos kustakin maasta). Tutkimuksen otosjoukon muodostivat henkilöt, jotka olivat ennen koronakriisiä ilmoittaneet suunnittelevansa perheenlisäystä vuoden 2020 aikana.