Vahva kaipuu saada oma lapsi (ns. "vauvakuume") vaikuttaa ihmisten lastenhankintaan. Tutkimus selvittää vauvakuumeeseen liittyviä kokemuksia, sen ajoittumista ja sen seurauksia suomalaisilla naisilla ja miehillä kyselytutkimusten ja tekstiaineistojen avulla.

Julkaisuja:

Lainiala, L. (2016) Vauvakuume voimakkainta parikymppisillä. Toukokuun tietovuoto. Väestöliitto.

Rotkirch, A., S.Basten, H.Väisänen and M.Jokela (2011) Baby longing and men’s reproductive motivation. Vienna Yearbook of Demographic Research 9, 283-306.

Rotkirch, A. 2007. All that she wants is another baby? Longing for children as a fertility incentive of growing importance. Journal of Evolutionary Psychology 5:1-4, 89-104.

Rotkirch, A. 2008. What is "baby-fever"? Contrasting evolutionary explanations of proceptive behavior. (scanned pdf here)  In: T.Meleghy & P.Meyer & H-J.Niedenzu (eds.), The New Evolutionary Social Science. Human Nature, Social Behaviour, and Social Change. Boulder, CO: Paradigm Publishers.

Rotkirch, A. 2008. Kaipuu saada oma lapsi. Teoksessa: A.Miettinen & A.Rotkirch, Milloin on lapsen aika? Lastenhankinnan toiveet ja esteet - Perhebarometri 2008, ss. 71-75. Katsauksia E 34. Helsinki: Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos.

Rotkirch, A. 2006. Mistä vauvakuume johtuu? Helsingin Sanomat, Tiede ja luonto, Aivoituksia, kesäkuu.

Rotkirch, A. 2006. Vauvakuumeen paluu. Helsingin Sanomat, Tiede ja luonto, Aivoituksia, elokuu.

Lisätietoja:
Johtaja Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi