Sivustolta löydät Väestöntutkimuslaitoksen tutkijoiden keräämää tietoa tutkimusaihepiireihinsä liittyen. Sivuston tietoja saa lainata tekijä ja lähde mainiten.

  • Parisuhteet ja seksuaalisuus - Tietoa erilaisissa parisuhteissa ja liitoissa elävien määristä, avioeroista sekä ikäeroista parisuhteissa.

  • Perheet - Tietoa eronneisuudesta lapiperheissä sekä yksinhuoltaja- ja uusperheistä Suomessa.

  • Syntyvyys - Tietoa syntyneiden määrästä, keskimääräisistä lapsiluvuista, lapsettomuudesta sekä koulutuksen vaikutuksesta lapsilukuun.

  • Raskaudenkeskeytykset - Tietoa raskaudenkeskeytyksien määrästä Suomessa ja ulkomailla sekä aborteista ikäryhmittäin.

  • Työn ja perheen yhteensovittaminen - Tietoja naisten tekemästä osa-aikatyöstä Suomessa ja Euroopassa, lasten päivähoidosta Pohjoismaissa sekä mielipiteitä niin työaikaratkaisuista kuin vanhempien työssäkäynnistä.

  • Maahanmuuttajat - Tietoa maahanmuuttajaterminologiasta. maahanmuuttajien määrästä Suomessa, maahanmuuton perusteista sekä maahanmuuttajaperheistä.

  • Perhepolitiikka meillä ja Euroopassa

  • Isovanhemmuus - Tietoa isovanhemmista Suomessa sekä isovanhempien ja lastenlasten välisestä yhteydenpidosta, avusta ja mielipiteistä isovanhempien velvollisuuksia kohtaan.

 

Linkkejä tilastoihin -osiosta löytyy linkkejä tilastotietoa tuottavien koti- ja ulkomaisten tahojen internetsivuille.