(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kuviossa 1 on esitetty maahanmuutto eri perusteiden mukaan vuonna 2011. Mukana on sekä väliaikaiset että pysyvät muuttajat. Yleisin maahanmuuton syy on EU-perusteinen maahanmuutto (30 %). Vapaa liikkuvuus sisältää niin työn, opiskelun kuin perhesiteen vuoksi tapahtuvan muuton EU-maista. Toiseksi yleisin maahanmuuton peruste on perhesiteen perusteella tapahtuva muutto (28 %), jonka jälkeen tulevat maahanmuutto opiskelun (19 %) ja työn (12 %) perusteella. Humanitäärinen syy oli peruste kahdeksassa prosentissa maahanmuutosta.

Taulukko 1. Maahanmuuttoviraston vuonna 2009 myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat lupaperusteen mukaan (huom. mukana eivät ole kaikki maahan muuttaneet). Lähteet: Maahanmuuttoviraston ja Turvapaikkayksikön tilastoanalyysit.

 Myönnetyt luvat
Humanitääriset perusteet2100
joista kiintiöpakolaisia727
joista turvapaikkamenettelyn kautta1373
Työnteko5437
joista ’muu peruste’*2497
joista elinkeinon-harjoittaminen57
Opiskelu3993
Suomalainen syntyperä474
Perheside5304
joista avioliitto1674
joista lapsi2654
joista muu omainen246
joista Suomen kansalaisen perheenjäsen (lähinnä aviopuolisoita)730
Yhteensä 17 308

*kategoria ’muu peruste’ koostuu pääasiassa työskentelemään tulevista, jotka eivät tarvitse tavanomaista työskentelyyn perustuvaa oleskelulupaa (esim. tutkijat, urheilijat, erityisasiantuntijat, au pairit). Mukana on jonkin verran myös muita, vaikeasti kategorisoitavia lupaperusteita.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen ja Minna Säävälä