(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio aukeaa uuteen ikkunaan.)

Maahanmuuttajien määrä ja tausta vaihtelevat sen mukaan, arvioidaanko ulkomaalaisia kansalaisuuden, äidinkielen tai syntymämaan perusteella tai näiden yhdistelmänä. Suomessa on eniten ulkomaan kansalaisia Virosta sekä Venäjältä ja näiden maiden kieltä puhuvat ihmiset muodostavat myös suurimmat vieraskielisten ryhmät. Ulkomailla syntyneitä on eniten entisestä Neuvostoliitosta, Virosta sekä Ruotsista. (Kuvio 1).

Suomi oli pitkään maastamuuttomaa ja täältä lähdettiin muualle työn perässä. 1980-luvulta alkaen maahanmuutto alkoi painottua perheen yhdistämisestä tai pakolaisuudesta johtuviin syihin työperusteisen muuton sijaan. 1990-luvulla tänne muutti vuosittain keskimäärin noin 13 000 henkeä. Maahanmuuttajien määrä alkoi kasvaa 2000-luvulle tultaessa ja parin viime vuoden aikana meille on muuttanut noin 30 000 henkeä vuosittain. (Kuvio 2.)

Maahanmuuton vähäisyyden vuoksi ulkomaalaisten osuus väestöstä on kasvanut hitaasti. Suomessa oli vuonna 2014 ulkomaalaisia (ulkomaan kansalaisia) noin 219 700, mikä on 4 prosenttia koko Suomen väestöstä. (Kuvio 3.) Ulkomaalaisten määrän kasvusta huolimatta Suomessa asuu muihin läntisen Euroopan maihin verrattuna vähiten ulkomaalaisia.

Ulkomaalaiset ovat keskittyneet suurimpiin kaupunkeihin. Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa asuu lähes 65 prosenttia kaikista Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Eniten ulkomaalaisia asuu Helsingissä, jonka väestöstä 8,4 prosenttia oli ulkomaalaisia vuonna 2012. Pohjoismaiden pääkaupungeista suhteessa eniten ulkomaalaisia on Kööpenhaminassa, jossa ulkomaalaisten osuus oli vuonna 2011 noin 14 prosenttia (Kuvio 4.)

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Juhani Salo