(Klikkaa kuvioita nähdäksesi ne suurempina. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuviossa 1 on esitetty avioerot lapsiluvun mukaan eri vuosina. Vuonna 2011 noin 40 prosenttia avioeroista tapahtui lapsettomille pareille. Noin neljännes avioeroista tapahtui yksi- ja kaksilapsisille perheille kullekin. 10 prosenttia eroista tapahtui kolmelapsisille perheille ja loput reilu kolme prosenttia eroista perheille, joissa on vähintään neljä lasta.

Tilastokeskuksen Suomalainen lapsi 2007 -tutkimuksessa on selvitetty äitinsä avioeron kokeneiden lasten määrää vuosina 1997 ja 2005. Vuonna 1997 suunnilleen kolme prosenttia kolmevuotiaista lapsista oli kokenut äitinsä avioeron joko lapsen isästä tai muusta aviopuolisosta, jonka kanssa äiti oli ollut naimisissa lapsen elinaikana. Suurimmassa osassa tapauksista kyseessä oli äidin ero lapsen isästä. Vuonna 2005 luku oli hieman pienempi, noin 2,5 prosenttia. (Kartovaara 2007.)

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Heini Väisänen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen

 

Lähteet

Kartovaara, Leena 2007: Lapset hajoavissa perheissä. Teoksessa: Tilastokeskus: Suomalainen lapsi 2007. Helsinki: Tilastokeskus, 93–110.

Kontula, Osmo 2009: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet: Perhebarometri. Väestöntutkimuslaitos – Katsauksia E 38/2009.

 

Katso myös "avioerot" Parisuhteet ja seksuaalisuus -osiossa