Tältä sivulta löytyviä tietoja saa vapaasti lainata tekijä ja lähde mainiten. Sivustoa päivitetään ja uutta tietoa lisätään tarpeen mukaan.

Raskaudenkeskeytysten määrä Suomessa
Raskaudenkeskeytyksen ikäryhmittäin
Raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa

Määritelmä ja lainsäädäntö

Abortti eli raskaudenkeskeytys on ”ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä” (Heino et al. 2009).

Abortti voidaan Suomen lainsäädännön mukaan suorittaa 12. raskausviikolle saakka tai poikkeustapauksissa 20. tai 24. raskausviikolle saakka. Tällaisilla poikkeustapauksissa tarkoitetaan esimerkiksi äidin nuorta ikää (alle 17-vuotias) tai seulonnoissa havaittua sikiövauriota. Poikkeustapauksissa abortoinnista päättää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Mikäli äidin terveys on raskauden vuoksi vaarassa, ylärajaa raskaudenkeskeytyksen ajankohdalle ei ole. (Finlex 2010.)

Lähteet

Finlex 2010. Laki raskauden keskeyttämisestä. Haettu 15.4.2010.

Heino, Anna & Gissler, Mika 2013. Pohjoismaiset raskaudenkeskeytystilastot 2011. Tilastoraportti 8/2013. Suomen virallinen tilasto.

Linkkejä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta löytää paljon lisätietoa raskaudenkeskeytyksistä:

THL, raskaudenkeskeytykset Pohjoismaissa. (PDF)

 

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Heini Väisänen