(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa raskaudenkeskeytyksiä ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista kohden vuosina 1975–2012. Eniten raskaudenkeskeytyksiä Suomessa tehdään 20–24 -vuotiaille; vuonna 2012 tässä ikäryhmässä tehtiin 17,5 aborttia tuhatta vastaavanikäistä naista kohden. Myös alle 19-vuotiaat ja 25–29-vuotiaat ovat melko korkealla tilastoissa. Vähintään 30-vuotiaiden kohdalla aborttien suhteellinen määrä laskee sitä mukaa kun ikäryhmä vanhenee. Nuorimmille ikäryhmille (alle 25-vuotiaille) tehtyjen aborttien suhteellinen määrä on vaihdellut vuosikymmenien saatossa rajummin kuin muiden ikäryhmien. Etenkin alle 19-vuotiaille tehtyjen aborttien määrä on vähentynyt 2000-luvulla merkittävästi.

Alle 16-vuotiaille tehdään Suomessa vähemmän abortteja kuin kaikille hedelmällisyysikäisille naisille keskimäärin. Sen sijaan mitä vanhempi teini-ikäryhmä on kyseessä, sitä suuremmat ovat aborttiluvut. Kaikkien teini-ikäisten aborttiluvut laskivat 1990-luvun alkuun saakka, minkä jälkeen ne kääntyivät nousuun. 2000-luvun loppupuolella teini-ikäisille tehtyjen aborttien määrät ovat jälleen laskeneet. (Kuvio 2.) 2000-luvulla alle 20-vuotiaille on tehty keskimäärin 2 300 aborttia vuodessa (keskiarvo 2000–2012 on 2 312 aborttia vuodessa).

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Heini Väisänen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen