Tästä löydät tilasto- ja tutkimustietoa mm. osa-aikatyön yleisyydestä Suomessa ja muualla Euroopassa sekä työn ja perheen yhteensovittamisen kysmyksistä. Kuvioita, katsauksia ja tietoja voi vapaasti lainata tekijä ja lähde mainiten.

Naisten osa-aikatyö Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa
Lasten päivähoito Pohjoismaissa
Toivottuja työaikaratkaisuja suomalaisilla työpaikoilla
Nuorten mielipiteitä vanhempien työstä