Nuoret ja väestödynamiikka kolmessa maanosassa

Hanke koskee nuorten perheellistymistä kolmessa maanosassa: Pohjois-Euroopassa (Suomi), Etelä-Aasiassa (Intia) ja Itäisessä Aasiassa (Kiina ja Taiwan). Tutkimme naisten ja miesten liittoihin ja lastenhankintaan liittyviä toiveita ja suunnitelmia. Sukupuolijakaumien vaikutus perheellistymiseen oli yksi keskeinen tutkimuskysymys. Hanke päättyi kesäkuussa 2015 kansainväliseen, Aasian ja Euroopan sukupuolijakaumia ja niiden vaikutuksia perheellistymiseen tarkastelevaan seminaariin.

Hanke on Koneen säätiön rahoittama. Tutkimysryhmä: Anna Rotkirch, Anneli Miettinen, Lassi Lainiala ja Minna Säävälä (Väestöntutkimuslaitos), Stuart Basten (Dept of Social Policy and Intervention, Oxfordin yliopisto) ja Sangita Kulathinal (THL ja INSEE).

Dokumenttielokuva nuorten aikuisten perhettä koskevista toiveista ja odotuksista kolmessa maanosassa

Tutkimusten ohella kuvasimme dokumenttielokuvaa nuorten perheiden ja yksinäisten miesten toiveista ja kokemuksista. Elokuvaa tai sen osia saa vapaasti näyttää ja käyttää esimerkiksi opetustarkoituksisssa tekijää (Yamicreative) ja lähdettä (Väestöliiton Epävarma perheellistyminen -hanke) mainiten.

Dokumenttielokuva About Forming a Family, Janne Laiho / Yamicreative, kesto 30 min.

Interaktiivinen parisuhdekartta

Interaktiivinen parisuhdekartta sisältää kuntakohtaisia tietoja Suomesta. Kartasta löydät esimerkiksi tietoja kunnittaisista sukupuolijakaumista tai naimattomien määristä ja osuuksista. Lue pikaohje kartan käyttöön (pdf)


Julkaisut

Tutkimuksen lyhennelmä

Esitelmät ja seminaarit

 

Lisätietoja: Johtaja Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, puh. 040 7763 086