SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-kyselyaineiston avulla selvitetään ikääntyneiden terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja sosiaalisia suhteita Euroopassa. SHARE kuuluu EU:n tutkimusinfrastruktuuriin ja saa rahoitusta EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmasta.

Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. Ainutlaatuisen laaja, maittain edustava ja vertailukelpoinen aineistokeruu toteutetaan käyntihaastatteluina joka toinen vuosi. Aineisto tarjoaa tietoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, sosio-ekonomisesta asemasta, demografisista piirteistä sekä perheiden ja heidän läheistensä sosiaalisista verkostoista. 

Aineistoa on kerätty Euroopassa vuodesta 2004. Suomi liittyy mukaan 2017 seitsemännen aallon yhteydessä. Ensimmäinen Suomen aineistonkeruu toteutettiin 2017, seuraava toteutetaan 2019.

Aineiston käyttö on ilmaista tutkijoille. SHARE-aineistoa hyödynnetään jo runsaasti, ja siitä ilmestyy yli neljä tieteellistä julkaisua viikoittain.

Tapahtumia ja uutisointia

Tutkijoille

  • Suomen SHARE-aineisto julkaistaan ilmaiseksi tutkijoiden käyttöön keväällä 2019. Jos olet kiinnostunut SHARE-aineiston käytöstä tai haluat tarkempaa tietoa kyselyn sisällöstä, olethan yhteydessä maakoordinaattoriin Miika Mäkeen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi, 09 2280 5121.

  • Hanki aineisto käyttöösi täältä (Suomen aineisto mukana keväästä 2019 alkaen)

Hankkeessa mukana

  • SHARE Suomi: johtaja Anna Rotkirch, tutkijat Miika Mäki, Mirkka Danielsbacka, Antti Tanskanen ja Andreas Weiland, tietoasiantuntija Tiina Helamaa sekä tutkimusavustajat Milja von Lerber ja Nina Östman. 

  • Kyselyaineistot kerää Taloustutkimus.

  • SHARE Suomen suojelijana toimii toimittaja Baba Lybeck.

  • Hankkeen viestintäkonsultti on Barita Rosenström.

Lisätietoja

  • Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

  • Miika Mäki, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

  • SHARE-kotisivut (in English)

 

PDF-tiedostoSHARE-tutkimustuloksia Euroopasta (1.2 MB)
Lue mitä SHARE-aineistolla on tutkittu aiemmin. Esite on kirjoitettu SHARE-haastateltaville, mutta myös muut lukijat saavat siitä hyvän yleiskäsityksen tutkimuksesta.
Miksi SHARE on kiehtova ja tärkeä hanke? SHARE Suomen suojeilja Baba Lybeck kertoo.
SHARE genomförs också på svenska. SHARE Finlands beskyddare Baba Lybeck talar här om forskningens betydelse.