SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

SHARE-kyselyaineiston avulla selvitetään ikääntyneiden ja eläkeikäisten terveyttä Euroopassa. SHARE kuuluu EU:n tutkimusinfrastruktuuriin ja saa rahoitusta EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmasta.

Tutkimuksen kohteena ovat yli 50-vuotiaat eurooppalaiset ja heidän puolisonsa. Ainutlaatuisen laaja, maittain edustava ja vertailukelpoinen aineistokeruu toteutetaan käyntihaastatteluina joka toinen vuosi. Aineisto tarjoaa tietoa fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, sosio-ekonomisesta asemasta, demografisista piirteistä sekä perheiden ja heidän läheistensä sosiaalisista verkostoista. 

Aineistoa on kerätty Euroopassa vuodesta 2004. Suomi liittyy mukaan 2017 seitsemännen aallon yhteydessä. Ensimmäinen kysely toteutetaan vuoden 2017 alussa.

Aineistot ovat vapaasti tutkijoiden käytettävissä. SHARE-aineistoa hyödynnetään jo runsaasti, ja siitä ilmestyy noin kaksi tieteellistä julkaisua viikoittain.

Tutkimuksen ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 10.10.2017. Lue lisää täältä.

Hankkeessa mukana

  • SHARE Suomi: johtaja Anna Rotkirch, tutkijat Miika Mäki ja Anneli Miettinen. 
  • 2017 kyselyaineiston kerää Taloustutkimus.
  • SHARE Suomen suojelijana toimii toimittaja Baba Lybeck.
  • Hankkeen viestintäkonsultti on Barita Rosenström.

Julkisuutta

Lisätietoja

  • Anna Rotkirch, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
  • Miika Mäki, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
  • Anneli Miettinen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
  • SHARE-kotisivut (in English)

Tutkijoille

  • Suomen SHARE-aineisto julkaistaan tutkijoiden käyttöön keväällä 2019. Jos olet kiinnostunut SHARE-aineiston käytöstä tai haluat tarkempaa tietoa kyselyn sisällöstä, olethan yhteydessä maakoordinaattoriin Miika Mäkeen, etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

 

Miksi SHARE on kiehtova ja tärkeä hanke? SHARE Suomen suojeilja Baba Lybeck kertoo.
SHARE genomförs också på svenska. SHARE Finlands beskyddare Baba Lybeck talar här om forskningens betydelse.