Suomesta on 2010-luvulla tullut "Euroopan Japani", eli nopeimmin ikääntyvä maa. Suuret ikäluokat ovat eläköityneet ja syntyvyys on ennätyksellisen alhainen. Niin hyvinvointivaltion rahoituspohja kuin sosiaalinen kudoksemme ovat murroksessa, jonka haltuunotto edellyttää laadukasta tutkimustietoa ja kansainvälistä vertailua.

Nyt on aika varmistaa maailman kattavimman ikääntymistutkimuksen säilyminen Suomessa. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe eli SHARE tutkii 50+ -vuotiaiden eurooppalaisten terveyttä, taloutta, työssäkäyntiä ja sosiaalisia suhteita käyntihaastatteluilla 28 Euroopan maassa.

Vauraat EU-maat ovat, Suomea lukuun ottamatta, osallistuneet SHARE-tiedonkeruuseen kansallisella rahoituksella vuodesta 2003. Suomi on osallistunut SHARE:een vuodesta 2016, kun Euroopan komissio rahoitti Suomen aineistonkeruun muiden köyhimpien EU-maiden mukana. Euroopan komission ja Väestöliiton rahoitus mahdollisti 7. aallon rahoituksen vuonna 2017 ja noin kolmasosan nyt syksyllä 2019 alkavasta 8. aallosta. EU ei kuitenkaan aio rahoittaa vaurasta Suomea loputtomiin, joten tarvitaan kansallista rahoitusta.

SHARE Suomi haki tutkimusinfrastruktuurirahoitusta Suomen Akatemialta vuonna 2018 ja sai täydet pisteet kansalinväliseltä paneelilta, joka päättää arviointinsa sanoihin "this offers an opportunity that can be considered pretty outstanding" (ks. koko lausunto alla). Akatemia ei kuitenkaan myöntänyt rahoitusta ja kehotti SHARE Suomea "jatkamaan työtä asiaan kuuluvien hallinnon alojen sitouttamiseksi", jotta kansallinen tahtotila saadaan todettua. Vuoden 2019 uuteen Suomi SHARE hakemukseen liitettiin 16 eri yliopiston, ministeriön, tutkimuslaitoksen ja valtion viraston tukikirjeet. Haaste on se, että seuraava tutkimusaalto alkaa jo lokakuussa 2019.

Nyt käynnissä olevalla rahoituskeruulla on tavoitteena turvata tänä vuonna alkavan tutkimusaallon toteutuminen Suomessa.

Tavoitteena on kerätä kansallisilta rahoittajilta 500 000€, josta 410 000€ on kasassa. Näin voisimme toteuttaa aikaisempaan tutkimukseen vuonna 2017 osallistuneiden vastaajien haastattelut myös vuonna 2019. 

Rahoittajat osallistuvat 10-80 tuhannen euron summilla riippuen tahosta. Jokainen lahjoitus on tärkeä ja tukee SHARE Suomen aineistokeruuta. Rahoituskeruuun epäonnistuessa Suomi jättäytyy pois SHARE:sta.

SHARE Suomen 8. aallon rahoitukseen osallistuvat tahot:
Eläketurvakeskus
Euroopan Komissio
Kela
Keva
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen kulttuurirahasto
Työ- ja elinkeinoministeriö
Yrjö Jahnssonin Säätiö

Lisäksi useampi muu taho on ilmoittanut olevansa halukas tukemaan SHARE Suomea ja neuvottelut ovat kesken.

Ole yhteydessä meihin:
SHARE Suomen koordinaattori Miika Mäki
Tutkimusjohtaja, SHARE:n maajohtaja Anna Rotkirch

 

PDF-tiedostoKansainvälisen paneelin arviointi SHARE-tutkimuksesta (41 kB)
Riippumaton kansainvälinen arviointipaneeli antoi arviossaan SHARE Suomelle täydet pisteet.