« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Väestöliitto » Mitä Väestöliitto tekee?

Mitä Väestöliitto tekee?

Väestöliitto

  • Tuottaa palveluita

  • Vaikuttaa yhteiskuntaan ja yleiseen mielipiteeseen

  • Tutkii

Nämä toimet luovat yhdessä pohjan liiton asiantuntijuudelle.

Palvelemme

Tarjoamme ihmissuhdetietoa ja palveluita nuorille, pojille, pareille, vanhemmille, isovanhemmille ja maahanmuuttajille. Palveluita tuotetaan puhelimitse ja verkossa, osoitteessa hyvakysymys.fi.  Hyvä kysymys on verkkopalvelu, joka auttaa ihmisiä löytämään ratkaisuja mieltä askarruttaviin elämäntilanteisiin, maksutta, helposti ja nimettömänä. Sivusto tarjoaa chat-neuvontaa, vertaistukea, artikkeleita, testejä, kursseja, videoita ja podcasteja. Väestöliiton ja kumppanijärjestöjen ammattilaiset ja vapaaehtoiset tuottavat sivuston sisällön.

Tutustu palveluun: hyvakysymys.fi

Tutkimme

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella tutkimme väestönkehitystä, perheitä ja syntyvyyttä, parisuhteita, väestön ikääntymistä ja perhesukupolvien välisiä suhteita sekä digitalisaation vaikutuksia perhesuhteisiin.

Julkaisemme kuukausittain uuden Tietovuodon, otteen jostakin tutkimuksestamme. Vuosittain julkaisemme Perhebarometrin, väestötieteen vuosikirjan Finnish Yearbook of Population Research sekä työpapereita ja tutkimusraportteja.

Vaikutamme

Vaikutamme suoraan päätöksentekijöihin ja suureen yleisöön. Tärkeimpiä vaikuttamisteemoja ovat  syntyvyys ja kestävä väestönkehitys, lasten nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus ja hyvinvointi sekä seksuaalioikeuksien toteutuminen Suomessa ja globaalisti.
Annamme lausuntoja, toimimme verkostoissa ja työryhmissä, tapaamme asioiden valmistelijoita ja päättäjiä ja tuomme vaaleissa aktiivisesti esille omia tavoitteitamme, joiden kirjaamista hallitusohjelmaan ja toteutumista seuraamme.
Median, Väestöliiton omien hankkeiden ja kampanjoiden sekä nettisivujen ja -palveluiden kautta tuomme esille tietoa ja tutkimusta sekä pyrimme vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja toimintatapoihin.
Kansainvälisessä työssämme keskitymme seksuaaliterveyden- ja oikeuksien edistämiseen sekä pyrimme edistämään kehitysyhteistyöhankkeiden, globaalikasvatuksen ja poliittisen vaikuttamistyön kautta kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia.

Kenelle ja missä asioissa

Teemme työtä lasten ja nuorten, moninaisten perheiden ja parien, yksilöiden ja koko väestön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Meille tärkeää on perheellistyminen ja lastenhankinta, nuorten elämänhallinta ja seksuaaliterveys, poikien erityistarpeet, eri elämänvaiheissa olevien ihmissuhdetaidot, maahanmuuttajaperheiden kotouttaminen ja työllistymisen tukeminen, työn ja perheen yhteensovittaminen ja työkulttuurin perheystävällisyys sekä seksuaalioikeudet ja kestävä kehitys myös globaalisti.

 


28.9.2020 klo 17:49:21