Poikien ja miesten tapa kokea maailmaa on omanlaisensa, heillä on erilaisia haasteita elämässään. Siksi tarvitaan pojille suunnattua tietoa ja ymmärrystä itsetunnosta sekä valintojen tekemisestä elämässä. Lisäksi pojat tarvitsevat tietoa mieskuvasta, itsetunnosta, pornografian ja mieheyden myyteistä sekä vastuusta, velvollisuuksista ja arvoista. Tietämättömistä pojista kasvaa tietämättömiä miehiä. Erilaiset myytit, pelot ja väärät uskomukset haittaavat elämää ja parisuhteen onnistumista.

 

Nimenomaan tähän poikien tuen-, huomion- ja tiedontarpeeseen pyritään vastaamaan Poikien Puhelimessa. Aikuisen antama ohjaus, oikeanlainen tieto sekä vaaroista kertominen ovat tärkeitä asioita itsetunnon rakentumisen kannalta. Hyvä itsetunto taas on välttämätön, kun nuori alkaa päättää omasta elämästään.

 

Tarvitaan uskallusta ja taitoa puhua juuri siitä, mikä poikia kiinnostaa. Lisäksi pitää osata ja kyetä puhumaan poikien näkökulmasta, poikien ymmärtämällä kielellä. Tästä syystä tarvitaan nimenomaan pojille räätälöityjä auttamispalveluja ja heistä koottua tietoa. Vaikka paraskaan puhelinpalvelu ei voi korvata läsnä olevaa vanhempaa, pystyy osaava aikuinen tarjota suurta ja merkittävää tukea. Joskus yksikin kannustava, toivoa luova lause saattaa olla pelastava niin siinä hetkessä kuin pitkälläkin aikavälillä.

 

Poikien Puhelin on puhelinpalvelu, joka auttaa kaikissa poikien ja nuorten miesten arjen pulmissa. Palvelu tarjoaa aikuisen ammattilaisen aikaa, ja mahdollisuutta nuorille käydä luottamuksellista keskustelua. Poikien Puhelimen päätarkoitus on tukea poikien kasvua onnellisiksi ja ehjiksi miehiksi. Haluamme tukea poikien ja miesten tapaa kokea maailmaa ja tarjota tukea sekä tietoa niihin kysymyksiin, joita mieheksi kasvussa tarvitaan.

 

Puhelinpalvelun vastaajat toimivat osana Väestöliiton Poikien ja nuorten miesten keskuksen tiimiä. Heidän toimenkuvaansa kuuluu puheluihin vastaamisen lisäksi puhelujen kirjaaminen ja tilastointi, kysymysten jalostaminen artikkeleiksi internetiin sekä verkottuminen muiden auttajien kanssa. Samalla edesautetaan osaltaan yhteiskunnan muutosta suuntaan, jossa pojat ja miehet huomioidaan aivan omana avuntarvitsijaryhmänään. Toiminnalla pyrimme myös herättämään yleistä keskustelua eri-ikäisten poikien tuen ja huomioinnin tarpeesta. Poikien Puhelin toimii omalta osaltaan myös syrjäytymisen ehkäisijänä.