Kehityspoliittinen ohjelma

24.1.2018

Väestöliiton kehityspoliittinen ohjelma määrittää suuntaviivat, joihin harjoittamamme kehityspoliittinen vaikuttamistyö ja toiminta globaalien seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuksien osalta rakentuu.

Väestöliiton toiminta tähtää siihen, että seksuaaliterveys ja –oikeudet ovat vahva osa Suomen ja EU:n kehityspolitiikkaa ja että poliittisten ohjelmien tavoitteiden edistämiseksi turvataan myös riittävä rahoitus. 

Tutustu kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhömme ja ohjelmaan