Väestöliitto pyrki vaalien yhteydessä vaikuttamaan puolueisiin, päätöksentekijöihin ja ehdokkaisiin, jotta perhepolitiikka nousee vahvempaan asemaan ja perheiden hyvinvointi lisääntyy, perheen ja työn yhteensovittaminen helpottuu ja nuorten elämänhallinta kasvaa. Tavoitteissamme oli myös parantaa seksuaaliterveyttä, vahvistaa kotoutumista ja suunnta kehitysyhteistyötä erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi.

Väestöliitto tapasi kaikki suurimmat kahdeksan puoluetta ja toimitti heille vaaliohjelman ja siihen liittyvät tausta-aineistot.

Väestöliiton vaalitavoitteet eduskuntavaaleissa 2015 jakaantuivat seitsemän eri kohdan alle, joissa jokaisessa on konkreettisia esityksiä perhe-, sosiaali- ja kotoutumispolitiikan sekä seksuaaliterveyden ja kehitysasioiden osalta.

Väestöliiton eduskuntavaalitavoitteet 2015 (pdf).
Vaaliohjelman taustamateriaali (tilastoja ja tutkimustuloksia, PDF)

Yhdessä muiden järjestöjen kanssa käytiin luovuttamassa eduskunnan lapsen puolesta -ryhmälle yhteinen hallitusohjelmakannanotto.

Väestöliiton blogissa oli eduskuntavaaleihin liittyvä kirjoituksten sarja. Järjestimme myös joitakin vaalitapahtumia, Twitter-chatissä 31.3. lähetettiin päättjille viestejä, kysymyksiä ja kommentteja lasten ja perheiden asioissa.