Väestöliitto vaikuttaa Suomen ja EU:n kehityspolitiikkaan ja kehitysyhteistyön toteuttamiseen. Tämän työn kohderyhmiä ovat europarlamentaarikot ja kansanedustajat, muut päätöksentekijät, tiedotusvälineet, järjestöt, opettajat ja nuoret vaikuttajat. Vaikuttamistyön tavoitteena on seksuaaliterveyden- ja oikeuksien edistäminen. Ne halutaan saada mukaan Suomen ja EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan sisältöihin ja niille tarvitaan myös riittävää rahoitusta.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on tärkeää monessa mielessä. Ne vaikuttavat tyttöjen ja naisten aseman paranemiseen, maiden sosiaaliseen ja taloudelliseen kehitykseen sekä köyhyyden poistamiseen.

Väestöliiton aloitteesta eduskuntaan perustettiin vuonna 1995 Eduskunnan väestö- ja kehitysryhmä. Se on tarkoitettu kaikkien puolueiden väestö- ja kehitysalan asioista kiinnostuneille kansanedustajille. Ryhmän tavoitteena on seurata maailman väestönkehitystä sekä edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeukisen alan kehityspolitiikkaa, sen toimeenpanoa ja rahoitusta.

Väestöliitolla on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vahvat verkostot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä kehityspolitiikan ja -yhteistyön alalla.

Tutustu tarkemmin Väestöliiton kansainvälisen kehityksen yksikköön.