Maailma muuttuu, jos sitä muutetaan! Väestöliittoon perustetaan alkuvuodesta 2017 nuorten työryhmä.

Mistä työryhmässä on kyse? Työryhmä on nuorten ääni Väestöliitossa. Ryhmä osallistuu Väestöliiton toiminnan suunnitteluun. Työryhmä tekee aktiivista kansalaisvaikuttamista - se ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja epäkohtiin sellaisin tavoin ja menetelmin, joka se kokee sopivimmaksi. Työryhmä osallistuu Hurma-lehden (www.hurmalehti.fi) sisällön toteuttamiseen yhdessä lehden toimituskunnan kanssa. Työryhmäläisille tarjoutuu mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön.

Ryhmä koostuu noin 18-25-vuotiaita, yhteiskuntavaikuttamisesta kiinnostuneista nuorista.

Mitä pääsee tekemään? Työryhmässä voi keskittyä kullekin jäsenelle tärkeiden teemojen ajamiseen, kuten tasa-arvon, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien, seksuaalikasvatuksen laadun tai kehitysyhteistyöteemojen edistämiseen. Toimintatapoja on monia.

Työryhmän jäsenyys antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuoda esiin nuorille tärkeitä asioita.

Ryhmän tapaamiset ovat Helsingissä iltaisin tai viikonloppuisin, etäyhteys on mahdollista järjestää. Ryhmä itse suunnittelee toimintatapansa ja kunkin jäsenen roolin. Työryhmätyöskentely on vapaaehtoistyötä. Kohtuulliset matkakulut pyritään kustantamaan.

Vuoden 2017 alussa aloittavan ryhmän haku on päättynyt. Seuraavasta hakuajasta ilmoitetaan tällä sivulla.