Väestöliitto ehdottaa kehitettäväksi Vanhempainvapaan joustomallia, jossa äiti ja isä:

  • voivat hoitaa lasta kotona vanhempainvapaalla nykyistä pidempään (yhteensä 16 kk)
  • käyttää vapaakuukausia nykyistä joustavammin yhtä aikaa tai eri aikaan.

Nykyinen vanhempainvapaajärjestelmä on osoittautunut jäykäksi ja pirstaleiseksi. Perheet eivät pysty hyödyntämään kaikkia tarjolla olevia vapaita. Perheen ja työelämän tarpeiden yhdistäminen ei toteudu tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla (ks. Väestöliiton Perhebarometri 2010 ).

Perhevapaajärjestelmän on jatkossa myös tuettava entistä vahvemmin tasa-arvon toteutumista, kestävää työuraa ja naisten työllistymistä (ks. Valtioneuvoston Tasa-arvoselonteko 2010).

Väestöliitto ehdottaa, että:

1. Perheen on mahdollista pitää vapaata yhteensä 16 kk ja hoitaa syntynyttä lasta vanhempainvapaan turvin kotona yli 1-vuotiaaksi asti.
2.  Äidille ja isälle on kummallekin varattu omat vapaajaksot (3 kk + 3 kk), lisäksi äidille ennen lapsen syntymää 1 kk.
3. Isiä kannustetaan vanhempainvapaalle pidentämällä isälle korvamerkittyä osuutta 3 kuukauteen.
4. Joustoa vapaiden pitämisessä lisätään pidentämällä vanhempien vapaasti jakaman osuuden kokonaiskestoa 9 kuukauteen.

Lue lisää Vanhempainvapaan joustomallista ja tutustu eri malleja esittelevään taulukkoon.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Eija Koivuranta, (09) 2280 5101, sähköposti etunimi.sukunimi(at)vaestoliitto.fi