Agenda 2030 velvoittaa valtioita toimimaan taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi. Toimintaohjelma on ihmisoikeusperustainen ja sen keskeisenä periaatteena on, ettei ketään jätetä kehityksen ulkopuolelle. Suomi on ollut yksi Agenda 2030:n toimeenpanon edelläkävijöistä.

Yksi keskeinen tekijä kestävän kehityksen, ihmisten hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta on seksuaalioikeuksien toteutuminen.  Ihmisen oikeutta tehdä seksuaalisuuteensa liittyviä päätöksiä rajoitetaan kuitenkin ympäri maailman. Suomen nykyisen kehityspolitiikan keskeinen painopiste on naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman parantaminen, sisältäen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeudet. Näiden oikeuksien toteutuminen lisää tasa-arvoa, vähentää köyhyyttä globaalisti ja siten edistää yhteiskunnan kehitystä kestävästi.

Väestönkehitys eri puolilla maailmaa riippuu syntyvyydestä, kuolleisuudesta ja muuttoliikkeestä.  Suomen ja koko maailman väestönkasvuun ja muuttoliikkeeseen liittyvät ratkaisut vaikuttavat turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Suomessa syntyvyys on laskenut ennätyksellisen alhaalle ja luonnollinen väestönlisäys oli vuonna 2017 negatiivinen, eli syntyneitä oli vähemmän kuin kuolleita. Suomen väestöllinen tulevaisuus puhuttaa.

Väestöliitto näkee, että valtiovallan korkeimman arvojohtajan tehtävä on olla kestävän kehityksen, globaalin oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien puolustaja.

Pyysimme presidentinvaaliehdokkaita vastaamaan kysymyksiin liittyen Agenda2030:n toimeenpanoon.

1. Mitkä ovat mielestänne Suomen kehityspolitiikassa keskeiset painopisteet, jotta Agenda 2030:n tavoitteet saavutetaan? Haluatteko muuttaa nykyisiä painopisteitä? Onko Suomen kehitysyhteistyörahoituksen taso mielestänne tällä hetkellä sopiva, jotta toimintaohjelman tavoitteisiin päästään?

2. Mitä toimenpiteitä haluaisitte presidenttinä edistää kestävän väestökehityksen turvaamiseksi Suomessa?

3. Pitääkö maahanmuuttajien mahdollisuuksia perheenyhdistämiseen mielestänne helpottaa, vaikeuttaa vai pitää nykyisellään? Pitääkö EU:lla on tässä asiassa yhteiset käytännöt?

4. Mitkä ovat mielestänne tällä hetkellä seksuaali-  ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutumisen kannalta keskeisimmät haasteet Suomessa?