Väestöliitto on seksuaaliterveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Kotimaisessa toiminnassa painopiste on nuorison seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia koskevissa kysymyksissä sekä lasten seksuaalisen kehityksen suojaamisessa. Myös parisuhteiden tukeminen on tärkeässä asemassa. Toiminnan tavoitteena on ongelmien esille tuominen sekä hyvien palvelukäytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto koko maassa.

Liitto tuo päättäjien tietoon yhteiskunnallisia riskejä, joilla on vaikutusta lasten ja nuorten tasapainoiseen kehitykseen. Nuoret tarvitsevat aikuisen läsnäoloa ja tukea. Kunnallisiin päättäjiin vaikutetaan, jotta koulujen oppilashuoltoon ja nuorten terveyspalveluihin panostettaisiin nykyistä enemmän resursseja. Palveluiden tulisi olla sellaisia, että nuorten olisi niitä helppo käyttää. Myös palvelujen luottamuksellisuus on nuorten kohdalla erityisen tärkeää.

Väestöliiton seksuaaliterveyspolitiikalla pyritään vaikuttamaan siihen, että ennaltaehkäiseviä ja terveyskasvatuksellisia palveluita olisi tarjolla nykyistä enemmän ja ne olisivat laadultaan parempia. Näitä ovat nuorten terveydenhuolto, erityisesti kouluterveydenhuolto ja ehkäisyneuvolatoiminta. Liiton tavoitteena on, että kunnat noudattaisivat STM:n laatimia kouluterveydenhuollon laatusuosituksia. Niiden mukaan yhden kokopäiväisen kouluterveydenhoitajan vastuulla olisi korkeintaan 600 oppilasta. Tämä edellyttää lisärahoituksen saamista valtakunnallisesti ja kuntatasolla.

Vaikuttamistyötä tehdään myös tuottamalla oppi- ja muuta aineistoa kouluille, opettajille, nuorille sekä yleiseen käyttöön. Väestöliiton edustajat ovat mukana lukuisissa eri kustantajien terveystietoa käsittelevissä oppikirjahankkeissa.

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittiset tavoitteet määritellään liiton seksuaaliterveyspoliittisessa ohjelmassa joka valmistui alkuvuodesta 2006.