Kuva: Katja Tähjä

 

 

 

 

 

 

 

Visio

Jokaisella perheellä, aikuisella, lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus elää omannäköistään elämää turvallisissa ja täysipainoisissa ihmissuhteissa.

  • Suomi on lapsi- ja perheystävällinen sekä ihmisoikeuksia kunnioittava maa  
  • Väestöliitto vaikuttaa, tutkii ja toimii asiantuntijana
  • Väestöliitto kehittää ja tuottaa palveluja yhdessä jäsenjärjestöjen ja muiden järjestö- ja yrityskumppaneiden kanssa sekä osallistaa ihmisiä tähän toimintaan
  • Väestöliiton tytäryhtiöt toimivat ihmisläheisten palvelujen kehittäjinä ja tuottajina osana Väestöliitto-konsernia

Väestöliiton arvot

  • Yhdenvertaisuus
  • Ennakkoluulottomuus
  • Osallistaminen
  • Ihmisläheisyys
  • Luotettavuus
  • Yhteistyöhakuisuus

Väestöliiton arvot näkyvät liiton palveluissa, toimintatavoissa ja tavassa tehdä työtä muiden toimijoiden kanssa.

Väestöliitto-konserni

Väestöliitto-konserni muodostuu yhdistyksestä ja sen kokonaan omistamista yhtiöistä.

Väestöliitto-konsernin yhtiöiden tehtävänä on kehittää ja tarjota laadukkaita palveluja perheiden ja väestön onnellisuuden ja tasapainoisen elämän edistämiseksi sekä tuottaa resursseja Väestöliitto ry:n yleishyödylliseen toimintaan.