Kansainvälisen kehityksen tiimi hoitaa Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeita, koordinoi lähialueyhteistyötä ja vastaa kehityspoliittiisesta vaikuttamisesta ja tiedottamisesta.

Käyntiosoite: Kalevankatu 16 B 2 krs
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Kansainvälisen kehityksen yksikön esimies Elina Korhonen
puh. 050 514 8827

Kansainvälisen kehityksen tiimi