Hankepäälllikkö Anna Kokko, 050 342 0572

etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Väestöliitto
Käyntiosoite: Kalevankatu 16
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi