Väestöntutkimuslaitoksella tehdään perhe-, väestö-, muuttoliike- ja seksologista tutkimusta

Käyntiosoite: Kalevankatu 16 B 1 krs, Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi

Johtaja
Anna Rotkirch
puh. 040 776 3086

Tietoasiantuntija
Tiina Helamaa
puh. 050 348 9272

Väestöntutkimuslaitos