Väestöntutkimuslaitoksella tehdään perhe-, väestö-, muuttoliike- ja seksologista tutkimusta

Käyntiosoite: Kalevankatu 16 B 1 krs, Helsinki
Postiosoite: PL 849, 00101 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vaestoliitto.fi
Faksi: (09) 612 1211

Johtaja
Anna Rotkirch
puh. (09) 2280 5144

Tietoasiantuntija
Tiina Helamaa
puh. (09) 2280 5126

Väestöntutkimuslaitos