Viestintäjohtaja
Jaana Syrjälä
09 2280 5131

Viestinnän asiantuntija
Kirsikka Bonsdorff
09 2280 5128

Yhteys myös sähköpostilla
viestinta@vaestoliitto.fi