« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Vanhemmuus » Tietoa vanhemmille » Parisuhteen Happy Hour » Tietoa » Vuorovaikutus parisuhteessa

Vuorovaikutus parisuhteessa

Parisuhde on näyttämö, jossa testataan sekä opittuja ihmissuhteisiin liittyviä malleja että puolisoiden vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus on hyvää silloin, kun molemmat puolisot uskaltavat ilmaista mielipiteensä, ja kun hankalistakin aiheista voidaan keskustella ilman syytöksiä tai kumppanin halveksuntaa.

Vaikka tulisi mainiosti toimeen työtoverien ja tuttavien kanssa, voi silti kokea kommunikaatiovaikeuksia parisuhteessa. Oman kumppanin kanssa voi olla vaikea keskustella aroista ja intiimeistä aiheista, vaikka niistä puhuminen muuten onnistuisikin. Tämä johtuu siitä, että parisuhteeseen ladataan muita ihmissuhteita enemmän odotuksia muun muassa turvallisuudentunteen säilymisestä ja omien tarpeiden tyydyttämisestä. Parisuhteessa lähestytään kelpaamisen ja kelpaamattomuuden teemoja, ja vaatii suurta rohkeutta asettua kumppanin arvioitavaksi sellaisena kuin on.

Minkälainen viestintä parisuhteessa on toimivaa?

Tutkimuksissa on todettu, että toimivaa parisuhdetta luonnehtivat päivittäinen kuulumisten vaihtaminen ja keskinäinen hellyys. Toisen kehuminen ja rakkauden sanat ovat parisuhteen rakennuspalikoita silloinkin, kun mahdollisuuksia kahdenkeskiseen olemiseen on vähän. Myönteisten viestien merkitys parisuhteessa on suuri – on siis tärkeä kertoa puolisolle kivoista tapahtumista, mukavista kokemuksista ja ajatuksista joka päivä. Aidon yhteyden säilyttäminen kumppaniin on myös hyvin tärkeää. Ei ole hyväksi parisuhteelle, jos puolisot eivät voi ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan vapaasti ja kokien tulevansa kuulluiksi. Molemmille tulisi olla tilaa saada keskustella heitä kiinnostavista asioista.

Hankalissa tilanteissa esimerkiksi keskittyminen minä-lähtöiseen viestintään auttaa eteenpäin. Riidan yhteydessä ”sinä aina…” ja ”sinä et koskaan” -alkuisten viestien sijaan kannattaa käyttää ”minusta tuntuu, että….” ja ”minulle tulee paha mieli, kun ….” -tyyppisiä viestejä. Kun kuvailee omia tunteitaan ja ajatuksiaan, kumppani ei ajaudu niin helposti puolustuskannalle. Toisen arvosteluksi tulkittavat kommentit kannattaa parisuhteessa harkita tarkoin. Jos keskinäistä valittamista ja naputtamista on paljon, kielteiset viestit voivat hukuttaa parisuhteen hyvät asiat alleen.

Kivet ja ilmapallot

Väestöliiton Vanhemmuuskeskuksessa on syntynyt pitkän parisuhdetyöhön liittyvän kokemuksen kautta temperamenttimalli nimeltä Kivet ja ilmapallot. Tämän yksinkertaisen mallin kautta on helpompi ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja viestinnän haasteita parisuhteessa. Mallin ideana on, että temperamenttieroista riippumatta parisuhde voi toimia hyvin, kun ihmisten yksilöllisyys ja erilaisuus tiedostetaan ja tälle annetaan tilaa.

Ilmapallot ovat ihmisiä, jotka ovat nopeatempoisia kaikessa olemisessaan ja tekemisessään. He kyllästyvät helposti. Heidän tunneskaalansa on usein laaja ja värikäs sekä sisältää nopeita vaihteluita. He kaipaavat yllätyksiä ja uusia asioita elämäänsä. He innostuvat nopeasti, mutta he myös suuttuvat ja pettyvät vikkelästi.

Kivet ovat ihmisiä, jotka nauttivat tasaisesta elämänmenosta. Kivet eivät pitkästy helposti. He pitävät rutiineista ja tutuista asioista. He eivät kaipaa vaihtelua eivätkä välttämättä ilmaise tunteitaan kovin voimakkaasti. He eivät halua elämään voimakasta jännitystä. Kivet esimerkiksi lomailevat mielellään samassa, tutussa paikassa vuodesta toiseen.

On paljon parisuhteita, joissa toinen on kivi ja toinen ilmpallo. Tällainen parisuhde voi toimia hyvin, kun parin välissä on riittävästi tilaa erityisesti ilmapalloa ajatellen. Kahden kiven liitto on tasainen ja turvallinen, mutta ajoittain toinen saattaa kaivata parisuhteeseen eloisaa ilmapallomeininkiä. Kahden ilmapallon liitto on vauhdikas, mutta toisaalta taipuvainen epävakauteen.

 

Riikka Riihonen, LT, lastenpsykiatriaan erikoistuva lääkäri

Minna Oulasmaa, pari- ja seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, terveydenhoitaja

Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja 


20.10.2020 klo 15:03:21