Jutellaan seksuaalisuudesta -verkko-opinnot

6.9.2016

Jutellaan seksuaalisuudesta - Lapsen ja nuoren
seksuaalikasvatus arjen tilanteissa, 4
op
Laajuus: 4 opintopistettä
Koulutuksen järjestäjä: Mikkelin ammattikorkeakoulu, Avoin AMK, Terveysalan laitos
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Mamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Pakolliset ammattiopinnot
Koulutuspaikka: Toteutetaan verkko-opintoina.
Ajankohta: 7.11.2016 - 27.1.2017
Ilmoittautuminen päättyy: 16.10.2016
Hinta: 40,00
Kohderyhmä: Lasten/nuorten vanhemmat, lapsia/nuoria työssään tai harrastuksissa kohtaavat sekä
kaikki asiasta kiinnostuneet.
Ryhmäkoko: 30
Opettaja: Terveysalan lehtorit, seksuaalineuvojat Haija Kankkunen ja Tiina Lybeck,
haija.kankkunen(a)mamk.fi ja tiina.lybeck(a)mamk.fi
Tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on, että

  • suhtautumisesi lapsen ja nuoren seksuaalisuuteen ja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen onluontevaa

  • seksuaalikasvatus on oikea-aikaista huomioiden lapsen ja nuoren kehitysvaihe

Sisältö ja toteutus:

  • mitä on lapsen ja nuoren seksuaalisuus?

  • miten seksuaalisuudesta puhutaan ja miten seksuaaliterveyttä tuetaan?

  • milloin seksuaalikasvatus tulisi aloittaa, kenelle se kuuluu?

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti tutustumalla verkossaolevaan lähdemateriaaliin (videot, kirjallisuus ym.) ja tekemällä niiden pohjalta ohjeistetut tehtävät.


Tämän koulutuksen suoritettuasi sinun on mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen (2 op), jossa toiminnallisten oppimismenetelmien avulla harjoitellaan puheeksi ottamista.

Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Mamkin tutkinto-opiskelijoille. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Lisätietoa ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto,
puh. 040 630 2520, email avoinamk(a)mamk.fi
Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli opinnot ovat jo alkaneet, joudumme perimään koko koulutuksen hinnan.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.