Väestöliitto mukana Maailma kylässä -festivaaleilla YK-kylässä

23.5.2019

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat vaarassa ilman tehokkaita ilmastotoimia. Suomessa toimivat YK-järjestöt vetoavat kansanedustajiin ja europarlamentaarikkoihin tehokkaiden ilmastotoimien puolesta Maailma kylässä -festivaalien alla.

Ryhmä Suomessa toimivia YK-järjestöjä haluaa yhdessä muistuttaa vastavalittuja kansanedustajia ja sunnuntaina valittavia europarlamentaarikkoja, että ilmastonmuutokseen on reagoitava poliittisella tasolla nopeasti.

“Ilmastonmuutos voi jopa estää Agenda 2030 -tavoitteiden toteutumisen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ja ilmastoteot kulkevat käsi kädessä. Ihmiskunnalla on paljon pelissä, joten on tärkeää, että me ryhdymme heti toimiin rajoittaaksemme maapallon lämpötilan nousun 1,5 celsiusasteeseen esiteollisesta ajasta. Ilmastonmuutoksen torjunta on moraalinen, eettinen ja taloudellinen velvollisuutemme”, muistuttaa Jenni Kauppila, Suomen YK-liiton vaikuttamistyön vastaava.

“Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on olennainen osa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. YK-toimijat Suomessa työskentelevät laajasti eri aiheiden parissa ja ovat tietoisia siitä, että onnistuaksemme työssämme ilmastonmuutokseen on vastattava. Ryhmä YK-toimijoita vetoaa vastavalittuihin kansanedustajiin yhtenä rintamana, jotta he katsoisivat tieteellisiä todisteita, kuuntelisivat kansalaisten huolenaiheita, ja tekisivät vastuullisia päätöksiä yhteisen tulevaisuutemme eteen”, sanoo Kunal Sen, Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen (UNU-WIDER) johtaja.

Viitaten YK:n johtokunnan 10.5. julkaisemaan ilmastovetoomukseen, UNU-WIDER-instituutti, Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto, YK:n teknologia- ja innovaatiolaboratorio UNTIL, YK:n kehitysohjelma UNDP, Suomen YK-liitto, Suomen YK-nuoret, Helsingin YK-nuoret, Suomen UN Women ja Väestöliitto käynnistävät sosiaalisen median kampanjan Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä 25.5. Kampanjan tavoitteena on saada kävijät jakamaan viestiä ilmastotoimista päättäjille käyttäen hashtagia #Deadline2030.

2030 on avainvuosi. Viime vuonna Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) julkaisi raportin ilmaston lämpenemisestä ja antoi ihmiskunnalle vuoteen 2030 aikaa leikata päästöjä radikaalisti (45 % vuoden 2010 päästöjen määrästä), jotta päästäisiin nettotasolla nollaan vuoteen 2050 mennessä. Näin voitaisiin rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen. Raportissa varoitetaan, että’“ilmastoon liittyvät riskit koskien terveyttä, asuinoloja, ruokaturvallisuutta, vesivarantoja, ihmisten turvallisuutta ja taloudellista kasvua tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä 1,5 astetta ja edelleen 2 astetta.”’

Toukokuussa 2019 hallitusten välinen luontopaneeli IPBES julkaisi raportin, joka tiivisti löydökset maapallon biodiversiteetin pienenemisestä. Raportissa varoitetaan kiihtyvästä lajien vähenemisestä, jolla tulee olemaan vakavia seurauksia ihmiskunnalle. Ilmastonmuutoksella on keskeinen vaikutus biodiversiteetin pienenemisessä. Ennusteiden mukaan lajien kirjo kapenee yhä enemmän ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Jos emme ryhdy välittömästi toimiin, emme tule saavuttamaan Pariisin sopimuksen tai kestävän kehityksen tavoitteita emmekä yllä Aichin biodiversiteettitavoitteisiin.

Meidän on toimittava, jos haluamme juhlia Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamista 11 vuoden päästä.

Allekirjoittajat:
UNU-WIDER-instituutti YK:n innovaatio- ja teknologialaboratorio UNTIL
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen-toimisto
YK:n kehitysohjelma UNDP
Suomen YK-liitto
Suomen YK-nuoret
Helsingin YK-nuoret
Suomen UN Women
Väestöliitto

Lisätietoja:
Jenni Kauppila Vaikuttamistyön vastaava
Suomen YK-liitto +358 44 781 0302 jenni.kauppila@ykliitto.fi
Eeva Reittilä
Viestintävastaava
Suomen YK-liitto +358 44 7810 305 eeva.reittila@ykliitto.fi
Ruby Richardson
Viestintäavustaja
UNU-WIDER
+358 9 6159 9257
richardson@wider.unu.edu

 
 
 

Väestöliitto mukana Maailma kylässä -festivaaleilla YK-kylässä