Heinäkuun Tietovuoto selvittää sukupuolieroja nuorten ammattitoiveissa

29.7.2019

Työmarkkinoiden jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin, on Suomessa voimakasta verrattuna moneen muuhun maahan. Tätä jakautumista pidetään merkittävänä tekijänä mm. sukupuolten välisille palkkaeroille ja naisten alhaisemmille eläkkeille.

Työmarkkinoiden jakautumisen ymmärtämiseksi tulisi tarkastella elämänkaaren aikaisempia vaiheita, kuten koulutusalan valintaa ja nuorten ammattitoiveita. Useimmissa kehittyneissä maissa 15-vuotiaat pojat tähtäsivät tyttöjä useammin teknillistieteellisille aloille, mutta sukupuolierot ammattitoiveissa myös vaihtelevat EU- ja OECD-maiden välillä huomattavasti.

 

Lue lisää heinäkuun Tietovuodosta: Sukupuolierot nuorten ammattitoiveissa

 
 
 

Heinäkuun Tietovuoto selvittää sukupuolieroja nuorten ammattitoiveissa