Hoitavatko isovanhemmat adoptoituja lastenlapsiaan biologisia vähemmän?

13.6.2019

Tuore SHARE työpaperi julkaistu.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että isovanhemmat hoitavat vähemmän uuden puolison myötä tulevia lastenlapsia kuin biologisia lastenlapsiaan. Aiemmin ei ole kuitenkaan tutkittu lastenhoidon jakautumista biologisten ja adoptoitujen lastenlasten välillä.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa, miten isoäitien ja isoisien hoiva-apu jakautuu biologisten, adoptoitujen ja lapsenlapsipuolien kesken. Aineistoina käytettiin kahta laajaa ja ylikansallista kyselyaineistoa, jotka ovat Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) ja Generations and Gender Surveys (GGS).

Tutkimuksessa ilmeni, että isovanhemmat hoitavat harvemmin lapsenlapsipuolia kuin biologisia lapsenlapsia. Adoptoitujen ja biologisten lastenlasten hoitomäärissä ei kuitenkaan ollut eroa. Tulokset olivat samanlaisia isoäideillä ja isoisillä. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa siitä, miten geneettinen sukulaisuus ja psykologinen kiintymys voivat muovata sukulaissuhteita nyky-yhteiskunnissa.

 

Tanskanen, A., M. Danielsbacka and A. Rotkirch. 2019. Grandparents Look after Biological, Adopted and Step-Offspring: Findings from SHARE and GGS. SHARE Working Paper 40.

  .

 

 

 
 
 

Hoitavatko isovanhemmat adoptoituja lastenlapsiaan biologisia vähemmän?